městský chlapecký sirotčinec


Gorkého 14/01

pamětní deska věnovaná mecenášům městského chlapeckého sirotčince, odhalená k 15. výročí položení základního kamene budovy


katastr

Veveří


místo

ve vstupmím prostoru (?)


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1896?


odstranění

po roce 1918 (?)


popis

obdélná na výšku, černý mramor (?), ryté stříbřené písmo (?); rámováno nahoře stříškou s rosetami, zde vložena menší deska obdélná na šířku; po bocích a dole ozdobný štukový okraj


poznámka

Popis desky znám pouze podle fotografie. Pamětní deska byla zřejmě odstraněna po roce 1918, kdy byla budova sirotčince předána pro potřeby nově vzniklé Masarykovy univerzity.

Sirotčinec pro 400 dětí vznikl v Brně již za vlády Marie Terezie. Jejich práci využívala např. První brněnská textilní manufaktura Leopolda Köffillera. Potřeba odpovídajícího ústavu ožila v souvislosti s reformou sirotčí péče. Eventuelní stavba budovy byla projednána na schůzi obecního výboru 12. 3. 1867.
Při narození arcivévodkyně Marie Valerie 22. 4. 1868 město Brno věnovalo na zřízení sirotčince 4 000 zlatých, objevily se i další příspěvky. V roce 1870 starosta Christian d’Elvert ustavil výbor, který by podnikl kroky ke stavbě. V této situaci se objevila zpráva, že Heinrich Drasche, rytíř von Wartinberg, ke 40. výročí své činnosti v oblasti průmyslu a financí věnoval svému městu 20 000 zlatých pro dobročinné účely. Později použití daru upřesnil pro městský sirotčinec. Město vyhlásilo sbírku, takže stavební fond disponoval obnosem přes 50 000 zlatých. Byl zakoupen pozemek a byla zahájena stavba. Náklady měly činit 56 000 zlatých.


text

Gewidmet //
dem Andenken edler Spender. //
Heinrich Drasche Ritter von Wartinberg. //
Johann Freiherr von Herring. //
Valentin Falkensteiner. //
Johanna Hummel, geborene Bohm. //
Erste mähr. Sparkassa in Brünn. //
Jakob Lössel, Ober Gerichtsrath. //
Med. Dr. Josef Linhart. //
Josef Müller. //
Oswald Ottendorfer, Bürger in New-York. //
Josef Kalupa. //
Wenzel Jusa. //
Heinrich Gomperz. //
Dr. Ludwig Goldhann. //
Moriz Freiherr von Hirsch-Gereuth. //
Bernhard Morgenstern. //ulice

městská část

významné osoby

Christian d’Elvert
inicioval ustavení výboru pro stavbu sirotčince


události

19. 11. 1872
Otevření městského sirotčince


související odkazyMenšAktualizováno: 10. 06. 2021