20. výročí dokončení stavby sirotčince


Gorkého 14/02

pamětní deska odhalená ke 20. výročí dokončení městského chlapeckého sirotčince v Brně


katastr

Veveří


místo

ve vstupním prostoru vpravo


umístění

1892


úprava

po roce 1918 (?) zakryta omítkou, znovu odkryta v roce 2013


popis

mramorová deska s rytým písmem, rozměry: 95 x 55 x 5,5 cm


poznámka

Popis podle literatury. Text byl původně na základním kameni, slavnostně položeném 26. 8. 1871. Sirotčinec otevřen 29. 11. 1872.

NÁLEZ DESKY:
Pamětní deska (včetně schránky, v níž byly uloženy dobové dokumenty) byla objevena dne 29. 3. 2013 pracovníky provádějícími rekonstrukci budovy A (jedná se o budovu bývalého sirotčince v areálu FF MU).
Písemné dokumenty i pamětní deska budou předány do rukou restaurátorů, kteří zjistí, jaké dokumenty byly do schránky vloženy.
Z nálezu byla pořízena podrobná fotodokumentace i videozáznam.
Po zrestaurování pamětní deska byla osazena zpět do interiéru budovy.


text

Erbaut //
durch die Beiträge edler //
Menschenfreunde //
von der //
Gemeinde Brünn //
1872. //


obrazy

ulice

městská část

události

16. 9. 2015
Slavnostní otevření zrekonstruovaných budov A a B1 a nové budovy B2 v areálu FF MU 29. 3. 2013
Nález pamětní desky v budově bývalého sirotčince 19. 11. 1872
Otevření městského sirotčince


související odkazy


Menš, JisAktualizováno: 10. 06. 2021