císař Josef II.


Húskova 2/02

Josef II. (1741–1790) - habsburský císař, který věnoval pozornost také zlepšení zdravotní péče o duševně nemocné osoby


katastr

Černovice


místo

v parku Psychiatrické léčebny poblíž procházkové trasy


umístění

1988popis

na nízkém krychlovém podstavci je bronzová socha v mírně nadživotní velikosti se zvednutou pravou rukou a svitkem v levé ruce, na podstavci je na vystouplém kamenném pásu nápis


poznámka

Socha císaře Josefa II. patřila k velkému pomníku, který stál na dřívějším Lažanského náměstí (dnes Moravském náměstí) před Německým domem, a byl odhalen v roce 1891.
V roce 1919 pomník stržen, rozebrán a samotná socha Josefa II. byla delší čas uložena na neveřejném místě, údajně na Rybářské ulici na Starém Brně.
V 80. letech 20. století byla socha Josefa II. z podnětu Ing. arch. Karla Volavého a péčí psychiatrické léčebny restaurována a patřičně instalována na dnešní místo.
Je totiž známo, že císař Josef II. zakázal jako jeden z prvních evropských panovníků (do té doby ještě někdy praktikované) středověké tzv. "vymítání ďábla" krutým tělesným týráním nevinných mentálně postižených osob a nařídil jejich odborné léčení.

Snahám přemístit sochu Josefa II. kamkoliv do centra města se brání vedení a zaměstnanci Psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Socha má podle ředitele léčebny Marka Radimského v areálu kliniky opodstatnění, neboť Josef II. dal už v roce 1783 v Zemské nemocnici u sv. Anny v Brně zřídit psychiatrické oddělení. (Rovnost 8. 8. 2001.)


text

Custodiae mente captorum //
1741-1790 - 1988 //


obrazy

objekty

sochy Tolerance a Obchod z pomníku císaře Josefa II.
pomník: Lidická x Lužánky 0/08 císař Josef II.
pomník: Moravské náměstí 0/01


ulice

městská část

významné osoby

Antonín Břenek
spoluautor pomníku Karel Volavý
spoluautor pomníku


stavby

Psychiatrická léčebna
Húskova 2/1123


související odkazy


MenšAktualizováno: 03. 04. 2024