obléhání Brna Švédy


Jezuitská 0/02

pomník obráncům Brna proti švédské armádě v roce 1645


katastr

Brno-město


místo

na okraji parku


existence

pomník již neexistuje


umístění

1895


odstranění

po roce 1945



popis

na dvou širokých stupních je kvádrový členitý a zdobený podstavec s rytým nápisem a reliéfním ornamentem se symboly znaku města Brna pod korunou podstavce; na vrcholu na kovové kouli stojí orel s rozpjatými křídly


poznámka

Popis pomníku a rekonstrukce textu podle dobového vyobrazení. Označován také jako „švédský pomník“ nebo „švédský sloup“.
Odstraněn po roce 1945, další osudy neznáme. V letech 1932 a 1937 byla v nejbližším okolí pomníku pozorována již tehdy vzácná rostlina, zvonek řepka, který se v současnosti považuje za vyhynulý.


text

Am //
15. August 1645 //
schuben allhier //
die Studenten und Bürger Brünns //
den letzten Angriff //
der Schweden // zurück //
(Ze spodního nápisu lze u přečíst pouze)
Historische – Section //



ulice

městská část

významné osoby

Ferdinand Hrach
jeden z autorů pomníku Johann Eduard Tomola
jeden z autorů pomníku


stavby

Koliště
Koliště


související odkazy


Menš, Dos



Aktualizováno: 15. 04. 2021