oběti 1. světové války ze Žebětína


Křivánkovo náměstí 0/01

válka a odboj 1914–1919; oběti z řad občanů Brna-Žebětína; připomínka významných osobností našich dějin


katastr

Žebětín


místo

uprostřed parčíku


popis

na nízkém stupňovitém podstavci je pískovcový kvádr se stříškovitým zakončením; na všech čtyřech stranách jsou bronzové medailony; na čelné straně socha mrtvého vojína oplakávaného ženou a dvěma dětmi


poznámka

Poškození pomníku (24. 8. 2013)
Dne 25. 8. 2013 nám Bc. Jakub Ghanem, tiskový mluvčí MP Brno, zaslal informaci i obrazový materiál k poškozenému pomníku.
V sobotu 24. 8. 2013 hlídka městské policie zaslechla před dvaadvacátou hodinou při kontrole Žebětína velmi silnou ránu, která se nesla ve směru od Křivánkova náměstí. Přispěchala k místu a zjistila, že v tamním parčíku někdo pyrotechnikou poškodil vápencový pomník obětem první světové války. Roztříštěné kousky objektu se rozlétly po prostoru zhruba dvaceti metrů čtverečních. Celý případ i nález si od strážníků převzala státní policie pro podezření ze spáchání trestného činu.
(Děkujeme za výbornou spolupráci s tiskovým odborem MP Brno, díky níž se dozvídáme o aktuálním stavu pomníků i pamětních desek, které v naší databázi evidujeme.)


text

(první strana)
medailon s reliéfním portrétem T. G. Masaryka a nápisem:
T. G. //
Masaryk //
I. president //
Čsl. republiky //
Nevinným //
obětem //
světové //
války //
1914–1918 //
My dali život //
vy dejte práci //
máme jeden cíl //

(druhá strana)
medailon s reliéfním portrétem M. J. Husa a nápisem:
M. J. //
Hus //
hlasatel pravdy. //

(třetí strana)
medailon se znakem čs. legií a nápisem:
Znak //
Čsl.  legií //

čtvrtá strana:
medailon s reliéfním portrétem J. A. Komenského a nápisem:
J. A. //
Komenský //
učitel  národů. //
městská část

události

25. 4. 2010
Pietní akt k 65. výročí osvobození Žebětína
místo konání pietního aktu


související odkazy

osoby na objektu


Menš, JisAktualizováno: 10. 09. 2018