návštěva císaře Františka Josefa I.


Wilsonův les 0/01

pomník na počet návštěvy císaře Františka Josefa I v roce 1888


katastr

Stránice


místo

na vrcholu návrší na menší planince


existence

pomník již neexistuje


umístění

1888


popis

kamenný obelisk s rytým nápisem na přední straně umístěný na uměle navršeném přírodním pahorku


poznámka

Při této příležitosti bylo nazváno lesnaté návrší nad Pisárkami Císařským lesem. Pomník dnes nezvěstný.


text

Císařský les //
Na památku //
panovnického  //
jubilea //
Jeho Veličenstva //
císaře //
Františka Josefa I. //
roku //
1888 .//
Postaveno //
Zalesňovacím //
a //
okrašlovacím spolkem //
v Brně //
pod protektorátem //
Christiana //
rytíře d´Elverta //osoby na objektu

MenšAktualizováno: 20. 09. 2018