Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: České divadlo

České divadlo


 • Veveří 1/01


 • pamětní deska vzniku českého divadla v Brně v letech 1884–1894


 • katastr

  Veveří

 • místo

  původně ve vstupním foyeru divadla


 • existence

  pamětní deska již neexistuje

 • umístění

  27. 10. 1894, ve vstupním foyeru

 • odstranění

  po roce 1918, poté uložena do sbírek Městského muzea


 • popis

  obdélná na výšku z bílého mramoru s barevným rámováním a nápisem z různých typů ozdobného rytého písma


 • poznámka

  Budova byla na počátku 50. let 20. století zbořena, protože ji silně poškodily nálety na Brno na konci 2. světové války v roce 1945.
  Pamětní deska byla sňata po roce 1918, důvodem bylo uvedení jména císaře, předána do sbírek Městského muzea v Brně.


 • text

  Za panování //
  Jeho veličenstva císaře a krále //
  Františka Josefa I. //
  sestoupilo se pod předsednictvím //
  Dra Františka rytíře Šroma //
  L. P. 1881 dne 3. dubna //
  Družstvo českého Národního divadla v Brně //
  jež podporováno obětavostí //
  veškerého českého národa //
  tuto budovu léta 1883 zakoupilo a po úpravě //
  léta 1884 dne 6. prosince v ní divadlo otevřelo. //
  České divadlo brněnské //
  zbaveno jsouc léta 1889 poplatnosti městskému divadlu //
  uznáno jest samostatným a stálým divadlem. //
  Divadelní společnost převzalo Družstvo léta 1891 ve vlastní správu. //
  Budova byla léta 1894 za předsedy //
  Dra Otakara barona Pražáka //
  dle návrhu architekta Bedřicha Münzbergra přestavena //
  a českému dramatickému umění za ředitelství Jana Pištěka //
  27. října znovu otevřena. //


 • ulice

  Veveří


 • události

  6. 12. 1884
  Slavnostní představení k otevření Prozatímního českého divadla v Brně


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 23. 03. 2019