České divadlo


Veveří 1/01

pamětní deska vzniku českého divadla v Brně v letech 1884–1894


katastr

Veveří


místo

původně ve vstupním foyeru divadla


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

27. 10. 1894, ve vstupním foyeru


odstranění

po roce 1918, poté uložena do sbírek Městského muzea


popis

obdélná na výšku z bílého mramoru s barevným rámováním a nápisem z různých typů ozdobného rytého písma


poznámka

Budova byla na počátku 50. let 20. století zbořena, protože ji silně poškodily nálety na Brno na konci 2. světové války v roce 1945.
Pamětní deska byla sňata po roce 1918, důvodem bylo uvedení jména císaře, předána do sbírek Městského muzea v Brně.


text

Za panování //
Jeho veličenstva císaře a krále //
Františka Josefa I. //
sestoupilo se pod předsednictvím //
Dra Františka rytíře Šroma //
L. P. 1881 dne 3. dubna //
Družstvo českého Národního divadla v Brně //
jež podporováno obětavostí //
veškerého českého národa //
tuto budovu léta 1883 zakoupilo a po úpravě //
léta 1884 dne 6. prosince v ní divadlo otevřelo. //
České divadlo brněnské //
zbaveno jsouc léta 1889 poplatnosti městskému divadlu //
uznáno jest samostatným a stálým divadlem. //
Divadelní společnost převzalo Družstvo léta 1891 ve vlastní správu. //
Budova byla léta 1894 za předsedy //
Dra Otakara barona Pražáka //
dle návrhu architekta Bedřicha Münzbergra přestavena //
a českému dramatickému umění za ředitelství Jana Pištěka //
27. října znovu otevřena. //


ulice

události

6. 12. 1884
Slavnostní představení k otevření Prozatímního českého divadla v Brně


související odkazyMenšAktualizováno: 23. 03. 2019