Julie Fantová-Kusá


Údolní 10/02

pamětní deska připomínající mecenášský dar Julie Fantové-Kusé na výstavbu školní budovy spolku Vesna


katastr

Veveří


místo

ve vstupní chodbě dvorního traktu budovy vpravo


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1891 (?)popis

obdélná na výšku z šedého mramoru se zlatým rytým nápisem


poznámka

signována vpravo dole "Tomola"


text

Udělíš-li dobrodiní, //
vpiš to v lístky květinové. //
Tobě-li kdo dobře činí, //
vryj to v desky mramorové. //
Boleslav Jablonský. //
Šlechetná //
vlastenka a lidomilka //
paní //
Julie Fantová – Kusá, //
protektorka spolku //
Vesny v Brně, //
před tím od r. 1881–91.
vzorná  starostka jeho, //
věnovala r. 1891 na odchodu z Brna //
20.000 zl. //
na stavbu budovy této pro dívky české. //
Budiž jí dík a paměť nehynoucí ! //


ulice

městská část

významné osoby

Johann Eduard Tomola
autor pamětní desky


související odkazyMenšAktualizováno: 10. 06. 2021