Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: J. Doležal

J. Doležal


 • U Buku 0/02


 • Jan Teodorich Doležal (1847–1901) - lesník a propagátor péče o přírodu, vydavatel časopisu Háj


 • katastr

  Soběšice


 • umístění

  1933, v dolní části tzv. rekreační louky

 • úprava

  dodatečně přistavěn horní blok s podobiznou J. Doležala (1935),
  obložení mramorovými deskami (1989),
  celý památník se studánkou byl po renovaci v letech 1995–1996 znovu zpřístupněn (3. 10. 1996)


 • autor

  Josef Opletal, spoluautoři K. Schindler a Petr Hobza

 • popis

  kamenný kvádrový pomník s vyšším prostředním kamenem nad vyvěrajícím pramenem vody; v horní části kamene je bílá mramorová deska s portrétem Jana Doležala a jeho faksimilovým podpisem s datem 1890; v prostřední části je černá leštěná žulová deska se zlatým rytým nápisem; pod ní je šedá kamenná deska s rytým nápisem červeně zabarveným; po levé straně portrétu J. Doležala na hlavním kvádru pomníku je faksimile titulní strany časopisu Háj, po pravé heslo Háje.


 • poznámka

  Studánka byla postavena v dolní části palouku, který byl k tomuto účelu založen. Palouk byl osázen cizokrajnými dřevinami, z nichž jsou pozoruhodné: skupina kryptomerií (Cryptomeria japonica), spolu se skupinou ořechovců (Carya alba) a ořešáků (Juglans nigra) uprostřed, dále jsou zde smrky pichlavé (Picea pungens), douglasky (Pseudotsuga menziesii), a jedle obrovská (Abies grandis). Z domácích dřevin je to buk, břízy, podél silnice sladkoplodé jeřáby, které však vlivem zimního solení silnice usychají.
  Pojmenování „U buku“ je odvozeno od mohutného buku, který rostl na opačné straně silnice, ale který musel být z bezpečnostních důvodů skácen, protože jeho koruna se skláněla nad silnicí.


 • text

  Jan Doležal //
  1847–1901. //
  1929. //
  Dvojí
  naplňuje nitro mé //
  obdivem a úctou: //
  hvězdnaté nebe nade mnou //
  a mravní zákon ve mně. //
  Kant. //
  Háj //
  časopis pro lesníka, //
  myslivce a přítele přírody. //
  Majitel a redaktor //
  Jan Doležal, //
  lesník. //
  Spoluredaktoři: //
  K. Schindler //
  býv. profesor na lesnické škole v Bělé //
  a c.k. akademii v Mariabrunně //
  pro obor lesnicko - vědecký, //
  Petr Hobza //
  profesor přírodních věd na vyš. reálném //
  gymnasiu v Plzni //
  pro obor přírodovědecký. //
  Ročník II //
  1873 //
  Heslo „Háje“ : //
  Aby pěstování lesů a stro- //
  mů vůbec vysokého stupně //
  dosáhlo, třeba k tomu upřím- //
  ných a pro své povolání //
  nadšených mužů s vše-//
  strannými náhledy: věda //
  pak nesmí zůstati výsadou //
  jednotlivců, nýbrž musí býti //
  přístupna všem nadaným //
  a snaživým. //


 • obrazy

  img6296.jpg img6297.jpg img6298.jpg img6299.jpg img6300.jpg img6301.jpg img6302.jpg img12679.jpg img12680.jpg img12681.jpg img12682.jpg img12683.jpg


 • objekty

  Buk, jehož jméno nese palouk Lesnického Slavína
  památný strom: U Buku 0/01
  součást Lesnického Slavína


 • městská část

  Brno-sever


 • události

  18. 6. 1929
  Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
  objekt Lesnického Slavína se studánkou, autorem Josef Otáhal


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 14. 04. 2020

U Buku 0/02 - památník Jana Doležala. Foto Jis, květen 2007.