J. Doležal


U Buku 0/02

Jan Teodorich Doležal (1847–1901) - lesník a propagátor péče o přírodu, vydavatel časopisu Háj


katastr

Soběšice


místo

spodní část palouku kousek od silnice mezi Soběšicemi a Útěchovem


umístění

1933, v dolní části tzv. rekreační louky


úprava

dodatečně přistavěn horní blok s podobiznou J. Doležala (1935),
obložení mramorovými deskami (1989),
celý památník se studánkou byl po renovaci v letech 1995–1996 znovu zpřístupněn (3. 10. 1996)


autor

Josef Opletal, spoluautoři K. Schindler a Petr Hobza


popis

kamenný kvádrový pomník s vyšším prostředním kamenem nad vyvěrajícím pramenem vody; v horní části kamene je bílá mramorová deska s portrétem Jana Doležala a jeho faksimilovým podpisem s datem 1890; v prostřední části je černá leštěná žulová deska se zlatým rytým nápisem; pod ní je šedá kamenná deska s rytým nápisem červeně zabarveným; po levé straně portrétu J. Doležala na hlavním kvádru pomníku je faksimile titulní strany časopisu Háj, po pravé heslo Háje.


poznámka

Studánka byla postavena v dolní části palouku, který byl k tomuto účelu založen. Palouk byl osázen cizokrajnými dřevinami, z nichž jsou pozoruhodné: skupina kryptomerií (Cryptomeria japonica), spolu se skupinou ořechovců (Carya alba) a ořešáků (Juglans nigra) uprostřed, dále jsou zde smrky pichlavé (Picea pungens), douglasky (Pseudotsuga menziesii), a jedle obrovská (Abies grandis). Z domácích dřevin je to buk, břízy, podél silnice sladkoplodé jeřáby, které však vlivem zimního solení silnice usychají.
Pojmenování „U buku“ je odvozeno od mohutného buku, který rostl na opačné straně silnice, ale který musel být z bezpečnostních důvodů skácen, protože jeho koruna se skláněla nad silnicí.


text

Jan Doležal //
1847–1901. //
1929. //
Dvojí
naplňuje nitro mé //
obdivem a úctou: //
hvězdnaté nebe nade mnou //
a mravní zákon ve mně. //
Kant. //
Háj //
časopis pro lesníka, //
myslivce a přítele přírody. //
Majitel a redaktor //
Jan Doležal, //
lesník. //
Spoluredaktoři: //
K. Schindler //
býv. profesor na lesnické škole v Bělé //
a c.k. akademii v Mariabrunně //
pro obor lesnicko - vědecký, //
Petr Hobza //
profesor přírodních věd na vyš. reálném //
gymnasiu v Plzni //
pro obor přírodovědecký. //
Ročník II //
1873 //
Heslo „Háje“ : //
Aby pěstování lesů a stro- //
mů vůbec vysokého stupně //
dosáhlo, třeba k tomu upřím- //
ných a pro své povolání //
nadšených mužů s vše-//
strannými náhledy: věda //
pak nesmí zůstati výsadou //
jednotlivců, nýbrž musí býti //
přístupna všem nadaným //
a snaživým. //


obrazy

objekty

Buk, jehož jméno nese palouk Lesnického Slavína
památný strom: U Buku 0/01
součást Lesnického Slavína


městská část

události

18. 6. 1929
Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
objekt Lesnického Slavína se studánkou, autorem Josef Otáhal


osoby na objektu


MenšAktualizováno: 29. 11. 2020