Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: Š. Přichystal

Š. PřichystalAktualizováno: 18. 09. 2018

Švédská 4/01 - původní pamětní deska Štěpána Přichystala.  Foto Josef Čoupek, 19. 6. 1950, AMB, fond U 5, foto 2. řada, hb 5/3/2.