kašna Parnas


Zelný trh 0/01

barokní kašna na místě bývalé renesanční kašny s orlem z roku 1597; postavena v letech 1690–1695


katastr

Brno-město


místo

uprostřed náměstí


umístění

1695


popis

jeskyně postavena Adamem Tobiášem Krackerem z Vídně, sochařská výzdoba od A. Rigy, A. T. Krackera a dalších italských sochařů; z kašny vyrůstá trojboký skalnatý útes, na jehož vrcholu stojí triumfálně na přemoženém drakovi postava Evropy


památková ochrana

rejst. č. ÚSKP 47828/7-277


poznámka

Nádrž kašny má půdorys šesticípé růžice, do níž voda stříká ze tří kovových chrličů, představujících nerealistické barokní zpodobnění delfínů. Původně však tyto chrliče byly kamenné, teprve později byly nahrazeny současnými kovovými.

Uprostřed kašny vyrůstá trojboký skalnatý útes, v jehož spodní části se nachází ze tří stran otevřená grotta (umělá jeskyně) s mýtickým hrdinou Héraklem, držícím v pravé ruce na řetězu strážce podsvětí, trojhlavého psa Kerbera; naopak v levé ruce drží nad hlavou kyj. Hérakles je zde oděn do kůže nebezpečného lva, jehož podle pověsti zabil na hoře Kytharion.

Na vrcholu útesu je umístěna alegorická socha Evropy, symbolizující Svatou říši římskou. Evropa drží v pravé ruce žezlo a triumfálně stojí nad přemoženým drakem. Pod vrcholem se nachází dvě kamenné desky s latinskými nápisy.
Na severovýchodní straně útesu sedí při vrcholu alegorická socha Řecka, s korunou u levé nohy, opírající se o toulec se šípy. Pod ní se nachází okřídlený drak.
Na severozápadní straně útesu se nachází sedící alegorická postava Babylonie s korunou u pravé nohy, vpravo pod ní je okřídlený lev.
Na jihozápadní straně útesu je umístěna alegorická postava Persie s rohem hojnosti a korunou u levé nohy, ze skály vpravo pod ní vylézá medvěd. Útes je dále na několika místech pokryt drobnými rostlinnými motivy.


Z HLÁŠENÍ POLICIE (ROK 2016)
Barokní kašna Parnas, která na brněnském Zelném trhu stojí už přes tři sta dvacet let, 7. září kvůli dvěma mladým mužům téměř přišla o jednu ze svých ozdob. Dvojice podezřelých si naštěstí všimlo hned několik svědků a přivolali hlídku městské policie.
Strážníci na náměstí dorazili přibližně během dvou minut a zjistili, že se muži ve věku 29 a 32 let údajně pokusili odmontovat jeden z chrličů zpodobňujících delfíny. Oba podezřelé proto zadrželi a přivolali k nim státní policisty. Celý případ jim následně předali pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu. „Původní barokní nádrž, jíž známe z řady zobrazení, se nezachovala a byla, patrně koncem 19. století, kompletně nahrazena, též litinové chrliče nejsou její původní součástí a pocházejí z této doby. Jejich historická hodnota je přesto značná a celá kašna Parnas je jednou z nejvýznamnějších brněnských památek,“ vysvětlil ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha.ulice

městská část

významné osoby

Jan Bernard Fischer z Erlachu
architekt Antonín Riga
autor sochařské výzdoby
Js, MŠ, PeDroAktualizováno: 06. 01. 2023