padlí příslušníci četnictva


Příční 31/01

„památník příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli při výkonu služby“, nesl jména 25 četníků, kteří zemřeli v letech 1918–1938 ve službě


katastr

Zábrdovice


místo

v zahradě budovy bývalého Zemského četnického velitelství


existence

pomník již neexistuje


umístění

1. 5. 1939


prováděcí firma

K. F. Racek


popis

Žulový pomník, složený ze tří desek, písmo ryté, zlacené, výzdoba: znak Moravy.
Pomník členěn následovně: na desce vlevo větší část jmen s životopisnými daty, uprostřed deska přesahující výškově obě desky sousední, na ní znak Moravy a ústřední nápis, na desce vpravo uvedena jen dvě jména padlých četníků, zbývající plocha zůstala prázdná k doplnění případných dalších obětí četnictva.
[Popis podle málo zřetelné fotografie (-Menš).]


poznámka

Ještě v 60. letech 20. století byl na nádvoří podstavec tohoto pomníku.
Z archivního materiálu víme, že firma K. F. Racek vyúčtovala Zemskému četnickému velitelství Brno dne 22. 3. 1939 celkem 16 772 korun, za: „žulový památník, dle zvláštního nákresu a objednávky ze dne 24. 8. 1938, na paměť četníků, zahynulých ve službě, nápis rytý a pravým zlatem zlacený, celkem 748 písmen, á 1.50 K, znak“.
Je zajímavé, že i když došlo k odhalení pomníku po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, jsou zde uvedena i jména tří četníků, kteří padli „na poli cti“ v bojích v pohraničí v roce 1938.


text

Text zatím neznáme celý.
Protože v článku o slavnosti jsou citována slova z projevu zemského četnického velitele plukovníka četnictva Josefa Reifa, který uvedl i jména oněch 25 četníků, můžeme zatím alespoň doplnit jejich jména do seznamu osob.

Na středové desce byl text (řádkování neznáme):
„Vzpomeňte nás - sami buďte ve střehu“ulice

městská část

významné osoby

Karel Racek
autor pomníku (akademický sochař, realizační firma) Josef Reif
řečník při odhalení


události

1. 5. 1939
Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby 1. 8. 1938
Vyhlášení sbírky na pomník padlých četníků


související odkazyMenšAktualizováno: 29. 12. 2019