tři odboje


Rooseveltova 16/01 x Dvořákova

válka a odboj 1914–1919; válka a odboj 1938–1945; odboj 1948–1989


katastr

Brno-město


místo

v parčíku před Justičním palácem vlevo


umístění

17. 10. 2006


autor

akademický sochař Michal Gabriel


popis

tvar pomníku tvoří jednoduchý trojboký jehlan, jehož plochy vyjadřují tři dějinná období; napětí, časové a dějové souvislosti dosáhl autor vyzvednutím základní hmoty jehlanu do prostoru prostřednictvím opakujících se fraktálových struktur,
podklad pomníku je tvořen z drobných žulových kostek; písmo leštěné, plasticky vystupující,
výška 200 cm, vznik díla v letech 2005–2006


poznámka

Východiskem k realizaci byla vyhledávací studie vhodné lokality. Zkoumalo se šest míst, a to ve vnitřním městě, v areálu čestného pohřebiště ústředního hřbitova a ve svazích Špilberku. Jako nejvhodnější byl vybrán prostor před levou polovinou průčelí budovy Justičního paláce. Prostor nevyžadoval žádné zvláštní terénní úpravy, samotná budova je spjata s procesy s odpůrci totalitních režimů.
Podmínkou Odboru památkové péče MMB bylo, aby hmota budoucího památníku respektovala průčelí budovy Justičního paláce. Soutěž na ztvárnění památníku byla vyhlášena jako výtvarná pro vyzvané autory, vyzváni byli akademičtí sochaři Jan Ambrůz, Jiří Sobotka a Michal Gabriel.
V soutěžních podmínkách byly celkové náklady na zpracování návrhu a realizaci pomníku stanoveny na 1,5 milionu korun. Výběrová porota v září 2005 vybrala návrh Michala Gabriela.


text

Obětem první světové války  1914–1918  //
Obětem nacistického násilí  1939–1945  //
Obětem komunistické totality  1948–1989  //objekty

památník tří odbojů
pomník: Nové sady 0/01


ulice

městská část

významné osoby

Michal Gabriel
autor pomníku


události

17. 10. 2006
Odhalení pomníku věnovaného obětem válek a nesvobody 20. století


související odkazy


MenšAktualizováno: 27. 03. 2019