náhrobník rektora Alberta z Krosna


náměstí Svobody 0/07

katastr

Brno-město


místo

původně v kostele sv. Mikuláše


umístění

27. 3. 1399


odstranění

1869/1870, zrušení kostela (nyní uložen v Muzeu města Brna)


popis

pískovec, 170 x 95 x 13 cm, v obrazovém poli 138 x 62 cm vzpřímená mužská postava v kněžském liturgickém rouchu - alba a kasule s vysokým, vpředu vykrojeným límcem, v rukou drží kalich, hlava s tonzurou je nepokrytá, střední plocha desky je místy značně sešlapaná


poznámka

červenohnědá hmota - barevná směs vosku a pryskyřice


text

latinský nápis v gotické minuskule:
+ Anno . domini. Millio /CCC . Nonogesimo nono. Obiit . dns . Albertus . /de . Crosna . Rector . hui ./Capelle . in . die . sancti . Dyonisii . Orate . p . eo.//

přepis:
+ Anno Domini Millesimo (trecentisimo) nonagesimo nono obiit dominus Albertus de Crosna rector huius capelle in die sancti Dyonisii. Orate pro eo.

překlad:
+ Léta Páně tisícího třístého devadesátého devátého (1399) zemřel pan Albert z Krosna, rektor této kaple, v den svatého Dionysia. Modlete se za něho.
městská část

stavby

Kostel sv. Mikuláše
náměstí Svobody
původní umístění (dnes Muzeum města Brna)


související odkazy

osoby na objektu


LosAktualizováno: 14. 09. 2018