popravení ve Frankfurtu nad Mohanem


Vídeňská 96, skupina 56a/04

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení příslušníci Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1943


katastr

Štýřiceumístění

7. 9. 1967


popis

do společného hrobu bylo uloženo 20 uren popravených ve Frankfurtu nad Mohanem; nad jejich hrobem byl vztyčen společný pomník; na žulovém podstavci umístěna deska z černé leštěné žuly, obdélná na šířku, členěná do tří částí; písmo ryté, stříbřené


poznámka

Text desky měl svou další historii". Na základě jednání politické komise městského výboru KSČ v Brně 21. 8. 1981 uložil v září 1981 odbor místního hospodářství Městského národního výboru v Brně Technické a zahradní správě "upravit náhrobní desku odbojářů tak, aby na ní zůstala jména obětí, bez názvu odbojové skupiny "Obrana národa".
Z horní desky byl odstraněn původní text: "Za svobodu své životy položili a rodné zemi byli vráceni tito členové Obrany národa."
Z dolní desky byl odstraněn původní nápis: "Pamatuj, že doma mohou žít jen naší věrností." Dnes zatím nevíme, zda byly odstraněny jen texty, nebo byly sejmuty celé desky. Kloníme se spíše k názoru, že šlo o celé desky, protože doplněné texty v roce 1991 mají zcela jiné znění.
Označení odbojové skupiny bylo na pomník vráceno z iniciativy rodinných příslušníků popravených odbojářů.


text

(horní část - vlevo)
Ať poslední zbraní světa  //
zůstanou trny růží vděku u mohyl  //
a květy růží hrdosti  //
podél našich cest  

(horní část - vpravo)
Bojovníci  //
odbojové organizace  //
Obrana národa  //
1939 - 1945  

(prostřední část - vlevo)
Beneš Josef
Černý Václav
Dokoupil Otakar
Fictum Oldřich
Golda Jaroslav
Krška Josef
Wilka Oldřich

(prostřední část - uprostřed)
Kulatý František
Martinek Jan
Navrátil Pravoslav
Podsedník Vladislav
Pomp Josef
Ing. Prošek Miloš

(prostřední část - vpravo)
Pšikal Josef
Ryšánek František
Ing. Svoboda Karel
Smutný Antonín
Trtílek Arnošt
Vach František
Zaoral Metoděj

(spodní část)
Čestné památce protifašistických bojovníků popravených nacisty //
v roce 1943 ve Frankfurtu n. M. a uložených na tomto pohřebišti  //
v roce 1967  ulice

události

7. 9. 1967
Pietní akt na Ústředním hřbitově


stavby

související odkazy

osoby na objektu

zobrazitMenš, JisAktualizováno: 09. 02. 2014