odbojáři z Brna-Černovic


Vídeňská 96, skupina 56a/05

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Brna-Černovic


katastr

Štýřiceumístění

?


popis

černá leštěná žula, pomník složen ze tří desek; obě krajní nesou jména odbojářů, na prostřední desce dedikační nápis


poznámka

Pomník je, na rozdíl od všech ostatních desek a pomníku ve skupině 56a, pouze symbolický a nekryje tělesné pozůstatky odbojářů.
Nepodařilo se zjistit, kdy sem byl umístěn - stalo se tak někdy po 1. 1. 1961, kdy byl uzavřen hřbitov v Brně-Černovicích.


text

(prostřední deska)
1939 - 1945 //
... i my jsme zemřeli, //
jak láska k vlasti kázala nám. //
NEZAPOMEŇTE, BDĚTE! //

(levá deska)
Ambrož Karel
Balcar Karel
Gargulák Frant.
Charbulová Vlasta
Charbula Jan
Charbula Rudolf
Churý Jan
Knesl Karel
Kraus Frant.
Hlobil Karel

(pravá deska)
Macháček Josef
Řehoř Ladislav
Sláma Bohumil
Straka Ondřej
Svoboda Josef
Štický Josef
Štolz Karel
Uhrová Ela
Wainer Karelulice

městská část

stavby

související odkazyMenš, JisAktualizováno: 15. 03. 2019