posluchači kadetní školy


Božetěchova 2/02

pomník hrdinným kamarádům, posluchačům kadetní školy


katastr

Královo Pole


místo

zahrada areálu kadetní školy v areálu Kartuziánského kláštera


umístění

1879 (?)


odstranění

po roce 1999


úprava

2008



popis

kamenný jehlan, rytá písmena, text na všech stranách, barva písma méně zřetelná; výzdoba: v horní části 4. strany (západní) nad letopočtem 1876 je vytesán znak 25. praporu polních myslivců; prapor zde byl umístěn od roku 1865 až do vzniku kadetní školy 1. října 1877


poznámka

v rámci rekonstrukce celého areálu pomník uložen do lapidária v objektu; znovu umístěn v roce 2008


text

1. strana pomníku (od severu):
1786 //
Laudon //
Inf. Regt. 29 //

2. strana pomníku (od východu):
K. k. //
Cadetenschule //
1. October //
1877. //

3. strana pomníku (od jihu):
1375 //
Kloster //

4. strana pomníku (od západu):
1876 //
A. Loos Brünn  // (signování na podstavci)  


obrazy


městská část

významné osoby

Adolf Loos
autor pomníku


stavby

Kartuziánský klášter
Božetěchova 2/1


související odkazy


Menš



Aktualizováno: 10. 06. 2021