W. A. Mozart


Zelný trh 4/04

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) - rakouský hudební skladatel


katastr

Brno-město


místo

před budovou Divadla Reduty


umístění

11. 5. 2008


autor

popis

Mozart je ztvárněn jako okřídlená postava s mužskou hlavou a dětským tělem, špičkou nohy se dotýká klavichordu. Tělo zdobí jedno křídlo (autor naznačil takto tragičnost života hudebního génia), hlavu zdobí paruka, nezbytný atribut z doby života skladatele.
Socha je umístěna na pětimetrovém pískovcovém sloupu, zakončeném u země krychlí s textem na bronzové tabulce, písmo plastické.


poznámka

Tělo hudebního skladatele vytvořil sochař podle desetiletého chlapce, který pochází z hudební rodiny a sám zpívá ve sboru.
Socha Mozarta je prvním realizovaným dílem v projektu Sochy pro Brno, jehož cílem je osadit město během deseti let deseti novými sochami. Každá ze soch bude věnována osobnosti spjaté s Brnem. Projekt Sochy pro Brno schválilo vedení města Brna v prosinci 2005 (Rada Města Brna odsouhlasila na své 129. schůzi dne 22. 12. 2005). Celková částka na projekt byla stanovena na 20 milionů korun.
Soutěže na sochu Mozarta se účastnilo 14 sochařů, kteří byli buď vyzváni, nebo se sami přihlásili. Osmičlenná porota v čele s ředitelem DUMB Radkem Horáčkem vybrala dílo Kurta Gebauera, druhou cenu udělil porotci akademickému sochaři Jiřímu Sobotkovi za postavu veselého děcka, které přistává na křídlech hudby na Zelném trhu. Třetí cena nebyla udělena.
Mezi přihlášenými díly se objevilo několik dalších zajímavých prací, mimo jiné od Nikose Armutidise, Michala Gabriela a Zdeňka Makovského.
Práce přihlášené do soutěže si mohla veřejnost prohlédnout v Urban centru v Mečové ulici od 28. 8. do 30. 9. 2006.
Vítězný návrh byl vytvořen, ale protože Zelný trh čekala v roce 2007 celková rekonstrukce, byl do doby jejího skončení umístěn ve foyeru divadla Reduta. Za výrobu a umístění Mozartovy sochy mělo zaplatit 1,5 milionu korun.


text

Autor: Kurt Gebauer // Vytvořeno v letech 2006-2007 // k připomenutí působení // W. A. Mozarta v Brně roku 1767 // První z děl projektu Sochy pro Brno //objekty

Pocta T. A. Edisonovi
sochařská realizace: Malinovského náměstí 0/01
projekt „Sochy pro Brno“
J. Skácel
sochařská realizace: Špilberk - park 0/10
jeden z projektů „Sochy pro Brno“
…A to je vše, co zbylo z anděla
sochařská realizace: Vídeňská 96 - skupina H5E
projekt „Sochy pro Brno“


ulice

městská část

významné osoby

Kurt Gebauer
autor sochy


události

15. 5. 2008
Odhalení sochy W. A. Mozarta 2. 4. 2007
Výstava Sochy pro Brno 30. 12. 1767
Koncert W. A. Mozarta v Brně 24. 10. 1767
Návštěva W. A. Mozarta v Brně


stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313


související odkazy


MenšAktualizováno: 20. 09. 2018