Internetová encyklopedie dějin Brna

pamětní deska: Štěpán Soudek

Štěpán Soudek


 • Zemědělská 1/06


 • Štěpán Soudek (1889–1936) - profesor použité entomologie a zakladatel včelařství na brněnské Vysoké škole zemědělské


 • katastr

  Černá Pole

 • místo

  budova V (včelín)


 • umístění

  5. 11. 2002 (13.00 hodin), u vchodu do včelína Mendelovy univerzity v Brně


 • autor

  PhDr. Antonín Přidal (rovněž iniciátor vytvoření desky)

 • prováděcí firma

  p. Ondřej Štoček - umělecký slévač

 • popis

  bronz, písmo plastické
  výzdoba: obdélná deska umístěna na podložce ve tvaru části včelího plástu


 • poznámka

  Odhalení pamětní desky bylo součástí slavnostního otevření včelína.

  Projev prof. RNDr. Mileny Rychnovské, CSc. dcery prof. Soudka, při příležitosti slavnostního otevření včelína AF MZLU v Brně a odhalení pamětní desky prof. Štěpána Soudka:
  Jménem svým, svého bratra a celé naší rodiny, Vám ze srdce děkuji za poctu, kterou jste odhalením pamětní desky prokázali mému otci.
  Za pozoruhodné považuji, že se našel mladý následovník, který po téměř 3/4 století útlumu vzkřísil památku mého otce a který není pouze třetím pokračovatelem v praeceptorské roli, ale který navazuje na vědecké dílo, které dále rozvíjí, pátrá po souvislostech společenských, po veřejném působení a širší angažovanosti nejen ve včelařském, ale obecně ve vědeckém dění, které bylo pro mého otce charakteristické.
  Jsem za tuto renesanci včelařského oboru na bývalém působišti mého otce velmi vděčná. Je to druhá vlaštovka, která se objevila na zcela zatemnělém nebi vzpomínek. Ráda bych zde citovala slova půdního biologa prof. dr. Josefa Ruska, zakladatele a dlouholetého ředitele Ústavu půdní biologie ČSAV v Českých Budějovicích a profesora na JČU, která napsal do Živy k 100. výročí narození mého otce a která rozšiřují pohled na někdejší osobnost a dílo prof. Soudka:
  "Když jsem v 50. letech přišel do Brna studovat na přírodovědeckou fakultu, byl zde odkaz prof. Soudka stále živý a vysokoškolští profesoři nám jej dávali za vzor. Jsem rád, že se mohu počítat k žákům brněnské půdně-biologické školy, jejíž základy položil prof. dr. Štěpán Soudek."

  Slova prof. Ruska otvírají průzory i do dalších zoologických disciplín, k jejichž základům přidal můj otec také nejeden kamínek, ať to byla myrmekologie, hydrobiologie nebo ornitologie. Včelařství však bylo svorníkem nad jeho životní klenbou. Ještě jednou Vám upřímně děkuji.
  (projev prof. Rychnovské čerpán z odkazu: http://old.mendelu.cz/~apridal/vcelin/vernisaz/projev.htm)


 • text

  Persona grata apiculturae mundi //
  Prof. PhDr. Štěpán Soudek //
  1889-1936 //
  První československý profesor použité //
  entomologie a zakladatel výuky včelařství //
  na brněnské VŠZ v letech 1924-1936 //


 • obrazy

  img7409.jpg img7410.jpg img7411.jpg img7412.jpg


 • ulice

  Zemědělská


 • městská část

  Brno-sever


 • stavby

  Mendelova univerzita v Brně
  Černopolní, Zemědělská 1/1665


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Historie a současnost včelařského školství"


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 11. 01. 2019

Zemědělská 1/06 - pamětní deska Štěpána Soudka. Foto Jis, květen 2008.