Wehrmann


náměstí Svobody 0/03

pomník tzv. Wehrmanna byl postaven k oslavě hrdinství rakousko-uherských vojsk v první světové válce


katastr

Brno-město


místo

původně při ústí Zámečnické ulice


existence

pomník již neexistuje


umístění

1. 8. 1915


odstranění

30. 10. 1918 a uložení ve Vojenském muzeu ve Vídni


přemístění

po 15. 3. 1939 (asi v dubnu 1939) na Moravské náměstí před Místodržitelský palác


autor

popis

pod ostře zahrocenou stříškou je postava vojáka v plné zbroji v přílbici, rozkročená a opírající se vpředu o štít; u nohou dřevěné sochy je znak Brna a silný dřevěný sloupek, vedle stála dvě (?) děla


poznámka

Popis podle dobového tisku a fotografií.
Každý, kdo finančně přispěl do pokladničky umístěné v blízkosti, si mohl vlastnoručně zatlouci hřeb s kulatou hlavou do sochy i stojícího sloupku. Různé spolky vytvářely celé obrazce, vojáci tam zavěšovali i svá vyznamenání. Výnosy sbírky byly určeny pro Fond válečných vdov a sirotků.
Slavnostní odhalení se konalo za účasti arcivévody Leopolda Salvatora a prince Lobkowicze.

JUDr. Hynek Bulín (jako očitý svědek) uvádí v Lidových novinách (27. 10. 1928), že z neděle 27. října 1918 na pondělí 28. října 1918 „v noci uťali lidé Wehrmannovi přední díl hlavy a na její zbytek připevnili provolání Národního výboru, který nabádal k pokoji.
Už den před tím vyrazila neznámá ruka brněnskému Wehrmannovi z rukou jeho strašlivý meč a v úterý (tedy 29. října 1918 - Menš) před půlnocí byla socha z náměstí odklizena“. „Wehrmann“ byl uložen a v roce 1919 rozhodlo město vrátit sochu autorovi. Požádalo o ni však Vojenské muzeum ve Vídni, kde byla uložena. Děla z pomníku se nacházela ještě v roce 1922 ve starých jatkách na dvoře.
V době nacistické okupace byla však socha do Brna vrácena, opravena a postavena nejdříve na dnešním Moravském náměstí u kostela sv. Tomáše (1939–1942), poté ještě na Dominikánském náměstí v průjezdu Nové radnice (1942–945).
Odstraněna byla v květnu 1945 a patrně zničena, další osudy nejsou známy.objekty

Wehrmann
pomník: Dominikánské náměstí 1/10
(socha vojáka byla součástí původního objektu přeneseného z náměstí Svobody na Moravské náměstí)
Wehrmann
pomník: Moravské náměstí 0/14
(na toto místo pomník přenesen z jeho původního umístění na náměstí Svobody)městská část

významné osoby

Carl Wollek
autor díla


související odkazy


JisAktualizováno: 10. 06. 2021