pojmenování parku


Obilní trh 0/01

pojmenování parku jménem Aloise Slováka (1859–1930) - kněze, profesora a národního pracovníka v Brně


katastr

Veveří


místo

uprostřed parku


existence

pamětní deska již neexistuje


umístění

1932


popis

červenobílá tabulka – další podrobnosti o vzhledu nám nejsou známy


poznámka

text zapsán podle archivního pramenu, řádkování neznáme; dnes deska neexistuje


text

Na počest vlasteneckého kněze a kazatele prof. Aloise Slováka byly tyto sady nazvány Sady prof. Slováka


objekty

A. Slovák
pamětní deska: Beethovenova 6/01


ulice

městská část

stavby

související odkazy

osoby na objektu


JisAktualizováno: 16. 09. 2018