italská národní pouť


Špilberk 1 - chodba expozice /03

pamětní deska připomínající italskou národní pouť na Špilberk v roce 1922


katastr

Brno-město


místo

chodba expozice „Žalář národů" v přízemí severního křídla hradu


umístění

1922


autor

Dino Soma


popis

obdélná na šířku, bronzová s plastickým nápisem, rámována bílým mramorem; rozměry: 75 x 55 cm


poznámka

Autorem textu je básník Paolo Boselli.
Původně (ve 20. letech 20. století) byla deska umístěna v expozici Muzea italských vlastenců na Špilberku. Po skončení druhé světové války byla sňata a stala se součástí sbírek Muzea města Brna. Zrestaurována a znovu instalována byla v roce 2022, kdy se stala součástí intervence do expozice Žalář národů při příležitosti dvoustého výročí příjezdu Pellica do špilberské žaláře.


text

Nel primo centenario, nel maggio //
del 1922, 500 Italiani dalle isole, dai //
due mari, dalle Alpi al Brennero, da //
Roma eterna, dalle citá e dalle //
ville recarono esultanti ai martiri //
dello Spielberg la celebrazione //
della vittoria, che da essi ebbe //
principio nell´ era trionfale del //
risorgimento Italiano // Boselli //

Český překlad:
Při 100. výročí, v květnu 1922, 500 Italů z ostrovů, ode dvou moří, z Alp až k Brenneru, z věčného Říma, z měst a vesnic přináší radostně špilberským mučedníkům oslavu vítězství, jež oni započali ve vítězoslavném období znovuzrození Itálie.


obrazy

ulice

městská část

události

20. 5. 2022
Intervence Pellico 200
deska byla slavnostně odhalena v rámci akce Intervence Pellico 200
21. 5. 1922
Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


související odkazy


JisAktualizováno: 03. 10. 2022