oběti okupace


Černopolní 20/03

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


místo

vlevo od bočního vchodu


umístění

říjen 1946


popis

obdélná na výšku, bronzová s plastickým nápisem


text

Památce //
MUDr Karla Svěráka, //
rodáka boskovského, //
vrchního odborového rady //
ministerstva zdravotnictví //
v Praze, //
v 1. 1934–1936 předsedy //
zemského sboru Masarykovy //
ligy proti tuberkulose // v Brně, //
který v boji za svobodu //
národa obětoval život //
zároveň se svojí chotí, //
dcerou a synem 24. X. 1942 //
v Mauthausenu. //
Zemský sbor Masarykovy ligy proti tuberkulose //
v Brně v říjnu 1946. //ulice

městská část

související odkazyMenšAktualizováno: 05. 01. 2009