J. Pospíšil


Kohoutovická 0/02

Jan Pospíšil (1878–1914) - rolník ze Žebětína


katastr

Žebětín


místo

poblíž cesty


umístění

1914


přemístění

1961 ke kostelu sv. Bartoloměje v Žebětíně; v listopadu 2008 oprava a umístění na původní místo


popis

Kříž s plastickým reliéfem hlavy Krista, umístěn na podstavci s plastickým velkým srdcem a symboly víry, naděje a lásky, texty rytým písmem na srdci a dále na dvou částech členitého podstavce.
Ve spodní části pomníku je vyryto: Ed. Černohlávek Král. Pole a A. Kozel Žebětín.


poznámka

velkou zásluhu na umístění kříže na původní místo a opravě má pan Jaroslav Plšek


text

Všemohoucí Bůh k sobě povolal //
na tomto místě //
Jana Pospíšila //
rolníka v Žebětíně. //
† 30. ledna 1914 ve stáří 36 roků, //
který přišel zde k úrazu. //
Duši svou //
Bohu odevzdal. //
Na památku postavit dala jeho manželka //
Marie Pospíšilová L. P. 1914. //
Smilujte se nade mnou aspoň vy přátelé moji, //
neboť ruka Páně dotkla se mne //
Job 19 //
městská část

významné osoby

související odkazy

osoby na objektu

Marie Čoupková
iniciátorka výstavby pomníku Jan Pospíšil


prameny, literatura

Www stránky

"www.vilemwalter.cz"

""


Menš, JisAktualizováno: 20. 09. 2018