Zvon Martina Středy


Jezuitská 0/03

Zvon byl pořízen na památku nedávné návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně a jako poděkování při příležitosti 360. výročí úmrtí Martina Středy, který se významně podílel na úspěšné obraně Brna při švédském obléhání.


katastr

Brno-město


místo

věž kostela Nanebevzetí Panny Marie


umístění

11. 11. 2009


popis

zvon je zhotoven ze zvonařské bronzi, váha 471 kg, průměr spodní části 878 cm, výška cca 70 cm a nominální tón h 1


poznámka

Zvon vznikl ve spolupráci s Nadací Campianus a je darem Statutárního města Brna, které se na jeho zhotovení podílelo dotací ve výši 275 000,- Kč.
Zvon byl odlit 15. 9. 2009 zvonařskou dílnou Rudolfa Pernera v bavorském Pasově, do Brna byl dovezen 21. 9. 2009, o den později následovala jeho kolaudace a dne 27. 9. 2009 jej při své návštěvě Brna posvětil papež Benedikt XVI.
Před umístěním do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie byl zvon dočasně vystaven na nádvoří Nové radnice.


text

HORNÍ ČÁST:
Zvon k větší cti a slávě Boží, na památku apoštolské návštěvy Benedikta XVI. v Brně a na poděkování za obranu města //
ctihodnému otci Martinu Středovi k 360. výročí jeho smrti věnovalo Statutární město Brno se svým primátorem Romanem Onderkou L.P. 2009. //

SPODNÍ ČÁST (1. text):
Martine Středo,  //
ochraňuj nás a naše město  //
a přimlouvej se za nás  //
u všemohoucího Boha!  //

SPODNÍ ČÁST (2. text):
Brno, L.P. 2009  //
Buď sláva Bohu na nebi, mír lidu jeho na zemi!  //

BOČNÍ STRANA (pečeť výrobce):
Rudolf Perner Passau 2009  //ulice

městská část

události

11. 11. 2009
Slavnostní instalace nového zvonu Martina Středy 27. 9. 2009
Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně 21. 9. 2009
Tři nové zvony přivezeny do Brna


související odkazy

osoby na objektu

JisAktualizováno: 12. 11. 2009