M. Tyrš


Palackého třída 1-3/05

Miroslav Tyrš (1832–1884) - profesor dějin umění a zakladatel Sokola


katastr

Královo Pole


místo

ve vnitřním areálu


umístění

2007popis

na kvádrovém podstavci ze šedé žuly socha muže v životní velikosti v sokolském kroji se šavlí v pravé ruce; poblíž pomníku (na zdi budovy) umístěna pamětní deska s informacemi k pomníku


poznámka

Signováno vpravo vpředu "Mach".
Pomník se nachází v místě památného "brněnského všesokolského sletu v Králově Poli", který se konal ve dnech 27.–28. 6. 1914. Sem přenesen z původního umístění v parku na Slovanském náměstí.

Podklady pro toto encyklopedické heslo připravil pan Martin Kareš, děkujeme.
Pro zpracování použil tyto zdroje:
- LÖFFLER, Josef: Die Verwaltung der Herrschaften und Güter der Fürsten von Liechtenstein in den böhmischen Ländern (von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis 1948), in: Das Haus Liechtenstein in den böhmischen Ländern vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Edice Česko-lichtenštejnské komise historiků, svazek 5). Vaduz 2013, s. 312.
- KAREŠ, Martin: Potomci národního buditele Josefa Vratislava šlechtice z Monse (1733 – 1793). In: Genealogické a heraldické listy 1/2019, s. 2–10.
- VRBAS, Jakub: Ždánsko. Ždánice 1930, s. 201, 314 a 315.
- Schematismus für das Markgrafthum Mähren und Herzogthum Schlesien (roky 1817, 1819, 1821, 1825).
- Brünner Zeitung, 31. 12. 1824, s. 2132.
- Brünner Zeitung, 26. 3. 1824, s. 472.


text

Dr. Miroslav Tyrš  //
1832-1884  //
zakladatel Sokola  //

Pomník od ak. sochaře  //
V. H. Macha (1882-1958) byl  //
slavnostně odhalen v r. 1932  //
v parku na dnešním  //
Slovanském náměstí. Po r. 1938 byl  //
pomník přemístěn do areálu  //
TJ Sokol Královo Pole, který  //
jej v r. 2006 daroval  //
Veterinární a farmaceutické  //
univerzitě. Pomník je  //
instalován na místě  //
památného "brněnského  //
všesokolského sletu  //
v Králově Poli" dne 28. 6. 1914.  //objekty

M. Tyrš
pomník: Slovanské náměstí 0/02
(původní umístění)
M. Tyrš
pomník: Srbská 4/02
(předchozí umístění)městská část

významné osoby

Václav Hynek Mach
autor pomníku


události

18. 9. 1932
Odhalení pomníku dr. Miroslava Tyrše v Králově Poli
současné umístění
27. 6. 1914
Sokolský slet


osoby na objektu

JisAktualizováno: 14. 04. 2020