oběti první světové války


Hrázní - U Lva 0/01

válka a odboj 1914–1919, oběti z řad občanů Brna-Kníniček


katastr

Kníničky


místo

poblíž křižovatky ulice Hrázní a Rekreační


umístění

27. 5. 1923


úprava

1996–1997 (restaurování)popis

mohyla z vápencových kamenů s plastikou ležícího truchlícího českého lva na vrcholu; na čelní straně mohyly je vsazena bílá mramorová deska zdobená v horní části ornamentem s motivem vavřínových ratolestí; černý rytý nápis na bílém podkladě a bílý leptaný na černém podkladě; oploceno železným plůtkem;
po restaurování pomníku došlo ke změně barev v textové části: jména padlých občanů jsou bílá na tmavém podkladu, hlavní nápisy jsou zlacené


poznámka

Signováno vpravo na mohyle „Černohlávek Král. Pole“. Pomník byl umístěn na tzv. Padělcích. Zřejmě na základě skutečnosti, že je dnes v kamenné podezdívce zazděn křížový kámen, vznikl náš původní mylný text, že „Pomník byl umístěn u zvoničky v údolí, které v letech 1939–1940 zaplavilo jezero Brněnské přehrady“. Na základě bakalářské diplomové práce Václava Marka jsme text nově upravili (-Menš).
V kamenné podezdívce pomníku je zazděn křížový kámen. Na kamenné desce je reliéf kříže a pod jeho pravým ramenem je obrys sekyry. Tato deska stávala na malém kopečku společně s božími mukami v dnes zatopeném údolí.
Podle popisu pomníku v kronice Sboru dobrovolných hasičů byly po stranách pomníku vysázeny dvě lípy, železná ohrádka byla doplněna později. Cena pomníku činila 4 300 Kč, o vybudování se zasloužil komitét, ustavený v roce 1920. Do komitétu byli delegováni zástupci hasičů, obecní rady, dělnické strany a Sokola, předsedou se stal Jan Ondra. Původní pomník byl postaven z bílého mramoru, uvnitř byl vyplněn cementem, nahoře byl umístěn lev. Uprostřed se nacházela mramorová deska s textem, který odpovídal současnému textu.
(Informaci o křížovém kameni doplnil 9. 11. 2008 pan Pavel Hlaváček, děkujeme.)


text

Těm, kterým násilí války v letech 1914-1918 //
nedopřálo uzříti „Slunce svobody“! //
Čoupek Václav   Machala Jan //
Dundáček Vincenc   Muzikář Václav //
Drápal Josef    Ondra  Ferdinand //
Fučík Rudolf  Řezníček Jindřich //
Jelínek Eduard   Stejskal Bohumil //
Jaroušek Jan    Stejskal Václav //
Juránek Florián    Šlof Bernard //
Machat František    Vrzal Kliment //
Věnují občané z Kyniček 1923. //objekty

boží muka
boží muka: Hrázní-Rekreační 0/01 křížový kámen
kříž: Hrázní-Rekreační 0/02


ulice

městská část

významné osoby

Eduard Černohlávek
sochař a kameník Jan Ondra
zasloužil se o vznik pomníku


související odkazyMenš, Vach, AlkaAktualizováno: 21. 08. 2023