Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: oběti první světové války

oběti první světové války


 • Hrázní - U Lva 0/01


 • válka a odboj 1914–1919, oběti z řad občanů Brna-Kníniček


 • katastr

  Kníničky

 • místo

  poblíž křižovatky ulice Hrázní a Rekreační


 • umístění

  1923 - v údolí Svratky v Kníničkách u zvoničky - dnes vše zaplavené jezerem Brněnské přehrady

 • přemístění

  1938 - poblíž křižovatky ulice Hrázní a Rekreační

 • úprava

  1996–1997 (restaurování)


 • autor

  Eduard Černohlávek, Vil. Filkulka

 • popis

  mohyla z vápencových kamenů s plastikou ležícího truchlícího českého lva na vrcholu; na čelní straně mohyly je vsazena bílá mramorová deska zdobená v horní části ornamentem s motivem vavřínových ratolestí; černý rytý nápis na bílém podkladě a bílý leptaný na černém podkladě; oploceno železným plůtkem;
  po restaurování pomníku došlo ke změně barev v textové části: jména padlých občanů jsou bílá na tmavém podkladu, hlavní nápisy jsou zlacené


 • poznámka

  Signováno vpravo na mohyle „Černohlávek Král. Pole“. Pomník byl původně umístěn u zvoničky v údolí, které v letech 1939–1940 zaplavilo jezero Brněnské přehrady. Proto v roce 1938 přenesen na dnešní místo, v letech 1996–1997 restaurován.
  V kamenné podezdívce pomníku je zazděn křížový kámen. Na kamenné desce je reliéf kříže a pod jeho pravým ramenem je obrys sekyry. Tato deska stávala na malém kopečku společně s božími mukami v dnes zatopeném údolí.
  Podle popisu pomníku v kronice Sboru dobrovolných hasičů byly po stranách pomníku vysázeny dvě lípy, železná ohrádka byla doplněna později. Cena pomníku činila 4 300 Kč, o vybudování se zasloužil komitét, ustavený v roce 1920. Do komitétu byli delegováni zástupci hasičů, obecní rady, dělnické strany a Sokola, předsedou se stal Jan Ondra. Původní pomník byl postaven z bílého mramoru, uvnitř byl vyplněn cementem, nahoře byl umístěn lev. Uprostřed se nacházela mramorová deska s textem, který odpovídal současnému textu.
  (Informaci o křížovém kameni doplnil 9. 11. 2008 pan Pavel Hlaváček, děkujeme.)


 • text

  Těm, kterým násilí války v letech 1914-1918 //
  nedopřálo uzříti „Slunce svobody“! //
  Čoupek Václav   Machala Jan //
  Dundáček Vincenc   Muzikář Václav //
  Drápal Josef    Ondra  Ferdinand //
  Fučík Rudolf  Řezníček Jindřich //
  Jelínek Eduard   Stejskal Bohumil //
  Jaroušek Jan    Stejskal Václav //
  Juránek Florián    Šlof Bernard //
  Machat František    Vrzal Kliment //
  Věnují občané z Kyniček 1923. //


 • obrazy

  img2301.jpg img5815.jpg img5817.jpg img5816.jpg


 • ulice

  Hrázní


 • městská část

  Brno-Kníničky


 • významné osoby

  Eduard Černohlávek
  sochař a kameník


 • stavby

  Brněnská přehrada

  pomník byl původně umístěn u zvoničky bývalé obce Kníničky v údolí, které v letech 1939–1940 zaplavilo jezero Brněnské přehrady


 • související odkazy

  mapa


 • osoby na objektu

  zobrazit


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš, Vach, Alka


Aktualizováno: 09. 08. 2019

Hrázní x U Lva 0/1 - pomník věnovaný obětem 1. světové války z řad kníničských občanů. Foto Jis, prosinec 2006.