Model Brna z roku 1645


Moravské náměstí 0/10

bronzový model zobrazující město Brno v době neúspěšného švédského obléhání v roce 1645, je alegorií prozíravosti; předlohou pro jeho zpracování byla veduta Hanse Benno Bayera a Hanse Jörga Zeissera


katastr

Brno-město


místo

na ploše vedle kostela sv. Tomáše


umístění

2010


popis

bronzový model je umístěn na betonovém podstavci; boční strany modelu jsou lemovány textem v českém, anglickém, německém jazyce i v Brailově písmu


poznámka

Model Brna z roku 1645 vyjadřuje prozíravost (jeden ze čtyř symbolů, které by podle filozofa Platona správné město mělo mít).
Stávající tři skulptury umístěné na zrekonstruovaném náměstí doplnil i čtvrtý symbol (odvaha), který má vyjadřovat jezdecká socha markraběte Jošta slavnostně odhalená 28. 10. 2015.


text

(přední část modelu - latinsky a česky)
FELIX EST CIVITAS, QUAE COGITAT BELLA TEMPORE PACIS. VIRGO, ROGA PROLEM, UT PLEBEM CONSERET URBIS.  //
ŠŤASTNÁ JE OBEC, JEŽ MYSLÍ NA NUTNOST BOJE I V ČASECH MÍRU. PROS, PANNO, SYNA, AŤ CHRÁNÍ LID, KTERÝ VE MĚSTĚ BYDLÍ. //
MĚSTO BRNO L.P. 2010  //

(boční část - anglicky)
FORESIGHT OF THE CITY IN BUILDINGS FORTIFICATIONS, SELF- SACRIFICE AND HEROIC RESISTANCE OF 1,475 DEFENDERS LED BY RADUIT DE SOUCHES.  //
ENABLED THE SUCCESSFUL DEFENCE. BRNO WAS UNDER ATTACK OF 28,000 SWEDISH BESIEGERS FOR 112 DAYS SINCE 3 MAY TILL 23 AUGUST 1645 AD.  //

(boční část - německy)
ES WAREN DIE VORSICHT DER STADT BEI DEM BAU DER BEFESTIGUNG UND OPFERWILLIGKEIT UND HEROISCHER WIDERSTAND IHRER VON RADUIT DE SOUCHES GEFÜHRTEN 1475 VERTEIDIGER, DIE DAMALS DEN ERFOLGREICHEN SCHUTZ GESICHERT HABEN. 112 TAGE, VON 3. MAI BIS 23. AUGUST 1645  //
WURDE BRÜNN VON 28 000 SCHWEDISCHEN SOLADATEN ANGEGRIFFEN.  //

(boční část - napsána Brailovým písmem)


obrazy

objekty

kašna (symbol umírněnosti)
kašna: Moravské náměstí 0/08
jeden ze čtyř symbolů Platónovy Ústavy umístěný na Moravském náměstí
socha Spravedlnosti
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/09
jeden ze čtyř symbolů Platónovy Ústavy umístěný na Moravském náměstí
jezdecká socha markraběte Jošta
sochařská realizace: Moravské náměstí 0/11městská část

události

15. 9. 2010
Slavnostní otevření Moravského náměstí po jeho rekonstrukci 1. 9. 2008
Výstava Náměstí ovládne Spravedlnost


související odkazy


JisAktualizováno: 26. 08. 2018