vysazení stromu k 222. výročí zpřístupnění parku veřejnosti


Lidická x Lužánky 0/09

pamětní deska k 222. výročí zpřístupnění parku veřejnosti


katastr

Černá Pole


místo

v jižní části parku Lužánek


umístění

9. 9. 2008


popis

u vysazeného stromu umístěna dřevěná pamětní deska s rytým textem


poznámka

strom vysadili a pamětní desku umístili zaměstnanci Veřejné zeleně města Brna, která má údržbu parku na starosti


text

222 let //
LUŽÁNKY 1186-2008 //
9. září //
vysazeno zaměstnanci //
Veřejné zeleně města Brna //objekty

kašna se sousoším tří puttů
kašna: Lidická x Lužánky 0/14
součást výzdoby parku


ulice

městská část

stavby

park Lužánky
Lidická 50


související odkazy

prameny, literatura

JisAktualizováno: 18. 08. 2016