mramorový kříž


Klimešova 0/02

Kříž daroval všem ořešínským občanům bývalý starosta obce Josef Popek.
Dne 29. 6. 1913 byl kříž posvěcen. Slavnostního aktu svěcení kříže se zúčastnilo velké množství místních občanů. Svěcení kříže a kázání přednesl P. František Stejskal, farář řečkovické farnosti.


katastr

Ořešín


místo

před domem


umístění

1913


text

Nápis na kříži (srdce):

„V Tebe věříme,//
V Tebe doufáme,//
Tebe milujeme//

Tys náš vykupitel,//
Tys náš utěšitel,//
Tys náš spasitel//

Ku cti a slávě Boží věnovali manželé//
Josef a Františka Popkovi. Léta Páně//
1913“//ulice

městská část

významné osoby

Josef Popek
bývalý starosta obce, který ořešínským občanům kříž daroval František Stejskal
farář, který mramorový kříž posvětil


související odkazy

prameny, literatura

MJAktualizováno: 09. 09. 2018