Internetová encyklopedie dějin Brna

studánka: studánka „Pocta Vodě“

studánka „Pocta Vodě“


 • údolí potoka Rakovec u Ořešína 0/01


 • Při budování nové lesní silnice v roce 1999 byl podchycen pramen vody, na kterém byla v roce 2002 vybudována lesní studánka. Nápis na ní připomíná nesmírný význam vody pro život člověka.


 • umístění

  2002


 • autor

  Ivar Otruba (architektonický návrh stavby)

 • prováděcí firma

  kamenická dílna Kámen v Olomučanech

 • popis

  Studánka obložena žulou, deska mramorová, písmo ryté černě zbarvené.
  Nápis na studánku byl vybrán podle dřívějšího návrhu prof. Bohumila Doležala, uveden řecky s českým překladem. Výrok je převzat z Olympijských zpěvů starořeckého básníka Pindara.


 • poznámka

  Studánka vznikla na podzim roku 2000 při výstavbě silnice Rakovecká. Předtím zde bylo pod cestou prameniště a malý mokřad.
  Studánku vybudovala Mendelova univerzita - Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny. U cesty je posezení pro turisty a tabule s vysvětlujícím textem V roce 2011 byla tabule obnovena nákladem MČ Brno-Ořešín ve spolupráci s ČSOP Veronika.
  Podrobnější informace o této studánce na: www.estudanky.cz.


 • text

  text v řečtině //
  Pindaros, Ol. 1. 1. //
  Nadevše je voda, ... //


 • obrazy

  img11280.jpg


 • městská část

  Brno-Ořešín
  objekt se nachází poblíž Ořešína


 • události

  18. 6. 1929
  Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
  objekt Lesnického Slavína se studánkou


 • související odkazy

  studánka Nadevše je voda na mapě


 • osoby na objektu


 • prameny, literatura


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 24. 12. 2014

Údolí potoka Rakovec u Ořešína 0/01 - Studánka Pocta Vodě. Fotografii zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme.