studánka „Pocta Vodě“


údolí potoka Rakovec u Ořešína 0/01

Při budování nové lesní silnice v roce 1999 byl podchycen pramen vody, na kterém byla v roce 2002 vybudována lesní studánka. Nápis na ní připomíná nesmírný význam vody pro život člověka.


umístění

2002


autor

Ivar Otruba (architektonický návrh stavby)


prováděcí firma

kamenická dílna Kámen v Olomučanech


popis

Studánka obložena žulou, deska mramorová, písmo ryté černě zbarvené.
Nápis na studánku byl vybrán podle dřívějšího návrhu prof. Bohumila Doležala, uveden řecky s českým překladem. Výrok je převzat z Olympijských zpěvů starořeckého básníka Pindara.


poznámka

Studánka vznikla na podzim roku 2000 při výstavbě silnice Rakovecká. Předtím zde bylo pod cestou prameniště a malý mokřad.
Studánku vybudovala Mendelova univerzita - Školní lesní podnik Masarykův les, Křtiny. U cesty je posezení pro turisty a tabule s vysvětlujícím textem V roce 2011 byla tabule obnovena nákladem MČ Brno-Ořešín ve spolupráci s ČSOP Veronika.
Podrobnější informace o této studánce na: www.estudanky.cz.


text

text v řečtině //
Pindaros, Ol. 1. 1. //
Nadevše je voda, ... //městská část

Brno-Ořešín
objekt se nachází poblíž Ořešína


události

18. 6. 1929
Slavnostní otevření „Lesnického Slavína“
objekt Lesnického Slavína se studánkouosoby na objektu


MenšAktualizováno: 24. 12. 2014