Pěšina Karla Morávka


Soběšice 0/01

Karel Morávek (1877–1934) - lesmistr a správce velkostatku


katastr

Soběšice


místo

v lesním dílci 63D pod Naučnou lesnickou stezkou (červená turistická trasa mezi Panskou loukou a Jezírkem)


umístění

1934


popis

velký přírodní balvan, který je součástí celého skaliska; černé ryté písmo


poznámka

Pěšina Karla Morávka vede ze Soběšic směrem na Melatín a končí na silnici před Lesní školou Jezírko (dnes červeně značená turistická trasa, tzv. Naučná stezka lesnická).
V úseku nad potokem Melatínem byla v roce 1972 pěšina upravena na lesní cestu, jejíž trasa byla nepatrně změněna.
Cesta nyní vede asi 4 metry nad památníkem, zbytky původní pěšiny těsně pod ním. Informační tabule, lavičky a odpočívadla kolem stezky jsou dnes (2011) vesměs zničeny vandaly, stezka sama není pravidelně udržována a místy je hůře schůdná.


text

nápis na boční straně balvanu:
Pěšina  //
lesmistra  //
Karla Morávka  //
1934  //městská část

osoby na objektu

JisAktualizováno: 27. 09. 2023