Socha Moravy


Denisovy sady 0/04

socha Moravy byla do parku umístěna v rámci jeho rekonstrukce v roce 2004


místo

ležící socha pod hradební zdí poblíž pavilonu


umístění

11. 6. 2004popis

pískovcová socha ležící ženy v nadživotní velikosti


poznámka

Do parku, který už byl zrekonstruován (jeho rekonstrukce I.–III. etapa proběhla v roce 2003) sochu stěhovala Firma Dis celý den. Technika nebyla povolena, proto sochu stěhovalo několik mužů jen pomocí válečků.
Autor sochy Miroslav Chlupáč byl vybrán projektanty parku - Ing. arch Hrůša - Atelier Brno.
(Informace k tomuto záznamu i obrazový materiál jsme doplnili pomocí paní Vladimíry Kolouškové z Veřejné zeleně města Brna, p.o.)
městská část

významné osoby

Miloslav Chlupáč
autor díla


stavby

park Denisovy sady
Biskupská


související odkazy

JisAktualizováno: 26. 11. 2019