prof. PhDr. Vladimír Helfert

* 24.3.1886 Plánice u Klatov – † 18.5.1945 Praha


hudební vědec, skladatel, profesor hudební vědy na FF MU v Brně, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea v Brně, dirigent Orchestrálního sdružení v Brně


národnost

česká


zajímavé okolnosti

V letech 1920–1939 byl dirigentem Orchestrálního sdružení v Brně. V roce 1920 založil Hudební archiv Moravského zemského muzea v Brně. V roce 1937 zvolen předsedou moravskoslezského výboru Ústavu pro lidovou píseň.


příčina úmrtí

při návratu z koncentračního tábora Terezín na skvrnitý tyfus


bydliště

vzdělání

gymnázium v Táboře (1896–1897) a v Praze na Smíchově (1897–1904),
1904–1906 a 1907–1908 Filosofická fakulta české univerzity v Praze (dějepis-zeměpis-estetika),
1906–1907 univerzita v Berlíně (1908 titul PhDr., 1921 habilitace, 1926 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)


dílo

- Ivan Poledňák, Soupis prací V. Helferta. In: Musikologie 5 (Helfertův sborník), Praha 1958, s. 253–313.
- Bibliografie prací Vladimíra Helferta. In: Rudolf Pečman, Vladimír Helfert. Nadace Universitas Masarykiana, edice osobnosti, Brno 2003, s. 199–202.


zaměstnání

1909–1919 obchodní akademie v Praze,
I. reálka v Brně (1919–1921) a II. reálka v Brně (1921–1926),
1926–1939 FF MU (1935–1936 děkan)


odborné a zájmové organizace

KČSN,
ČAVU,
Národní rada badatelská,
Výbor pro pomoc demokratickému Španělsku (předseda brněnské pobočky),
Levá fronta brněnských muzikantů


pojmenováno

Orchestrální sdružení Brno bylo na počest svého dlouholetého dirigenta přejmenováno v roce 1946 na Helfertovo orchestrální sdružení


poznámky

Pro pokrokové smýšlení za okupace byl několikrát vězněn. Poprvé byl zatčen 14. 11. 1939, vězněn byl postupně na Špilberku a v Kounicových kolejích v Brně, v Breslau a ve Wohlau, těžce nemocný byl propuštěn 23. 2. 1942.
Znovu byl zatčen 23. 6. 1944, vězněn byl v Praze na Pankráci a v Terezíně, kde se dočkal osvobození. Při návratu z Terezína onemocněl skvrnitým tyfem, byl převezen do nemocnice v Praze na Bulovce, kde 18. 5. 1945 zemřel.pojmenované ulice

Helfertova (Černá Pole)


prameny, literatura

zobrazitpartneři

Blažena Helfertová (Brichtová)
sňatek: 18. 6. 1910

ulice

U dětské nemocnice
bydliště v letech 1919–1930 (dnes Helfertova) Na kopcích
bydliště v letech 1930–1939 (dnes Mojžíšova)


osoba na objektech

105. výročí založení školy
pamětní deska: Antonínská 3/01 oběti okupace FF MU
pamětní deska: Arne Nováka 1/01 Vladimír Helfert
pamětní deska: Mojžíšova 14/01


události

22. 4. 2015
Výstava Vladimír Helfert 1947
Založení souboru Collegium musicum brunense
zakladatel Collegia musicum
27. 11. 1928
Založení hudebního sdružení Collegium musicum na brněnské filozofické fakultě
zakladatel hudebního sdružení


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 10. 2019