Carl Joseph de Ville

* 25.5.1711 Nancy – † 29.2.1792 Rešice - zámek


voják, velitel kyrysnického pluku Saint Ignon v hodnosti podplukovníka (1741) a plukovníka (1745), ve 40. letech 18. století působil v Brně; později generál jízdy (1758); od roku 1768 majitel panství Rešice (u Moravského Krumlova)


šlechtický titul

markýz a svobodný pán


šlechtický predikát

de Canon


zajímavé okolnosti

Dne 13. 11. 1740 se oženil v Brně s Marií Johannou, dcerou nejvyššího zemského soudce hraběte Františka Josefa Heislera von Heitersheim a pokřtil své 4 děti (1741, 1745, 1746 a 1748). Svědky při svatbě byli majitel pluku polní podmaršál Carl hrabě Saint-Ignon a zemský podkomoří Jiří Žalkovský ze Žalkovic.


vyznamenání a pocty

rytíř Řádu Marie Terezie (1758)


jiné pocty

c.k. skutečný komoří


zaměstnání

voják


hrob

Horní Dubňany - farní kostel (dochovaný náhrobek na venkovní zdi)partneři


Jiv


Aktualizováno: 24. 02. 2020