Internetová encyklopedie dějin města Brna

Anna Ticho

  Anna Ticho


  • * 27.10.1894 Brno – † 1.3.1980 Jeruzalém


  • malířka
   partner osobnosti: MUDr. Albert Abraham Ticho


  • bydliště

   Brno Zelný trh 21,
   Jeruzalém


  • vzdělání

   studium kresby ve Vídni v atelieru Willy Nowaka

  • vyznamenání a pocty

   Cena města Jeruzaléma (1965),
   Cena Izraele za malířství (1980)

  • jiné pocty

   čestné občanství města Jeruzaléma (1970),
   Zasloužilý občan městské rady jeruzalémské (1980)


  • zaměstnání

   malířka,
   v roce 1912 emigrace do Palestiny (dnešní Jeruzalém),
   do roku 1960 asistentka na oční klinice svého muže


  • poznámky

   Kreslila a malovala krajiny v okolí Jeruzaléma. Vlastní dům s uměleckou sbírkou včetně obrazů a také obsáhlou sbírkou judaik svého manžela věnovala městu Jeruzalém.
   Dům, „Ticho hause“ je dnes pobočkou Národního izraelského muzea, nachází se v něm malá galerie, v přízemí s kavárnou a velkou zahradou.


  • obrazy

   img14335.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Židé v Boskovicích"
   "Z bronzu a kamene"
   "Židé z Boskovic. Příběhy a portréty"
   "Brno židovské. Historie a památky židovského osídlení města Brna"


  • partneři

   Albert Abraham Ticho
   sňatek: 7. 11. 1912
   (bratranec)


  • ulice

   Zelný trh
   rodný dům


  • osoba na objektech

   A. Ticho
   pamětní deska: Zelný trh 21/01 A. Ticho
   pamětní deska: Zelný trh 21/02


  • související odkazy

   mapa


  • autor


Aktualizováno: 17. 09. 2015

Anna Ticho na fotografii z roku 1920. Zdroj: Jewish Women's Archive, www.jwa.org.