Pavel Meisel

* 8.9.1901 Věž (okres Havlíčkův Brod) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Podľa informácii od môjho otca sa intenzívne zaujímal o všetky prírodné a technické vedy, osobitne o chémiu, laboratórnu techniku, geológiu atď. Bol schopný stráviť napr. celý deň v Národnom múzeu v Prahe v expozícii hornín a nerastov“, napsal nám jeho vnuk.
Rozsudek stanného soudu v Brně 13. 1. 1942 byl vykonán kolektivně na 72 osobách; v případě Pavla Meisela vykonán dehonestujícím způsobem - oběšením.


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Věž, okr. Havlíčkův Brod,
Brno:
- Ponávka 26
- Kounicova 59
- U solnice 6


vzdělání

německá státní reálka v Jihlavě (26. 6. 1919 maturita),
řádný student české Vysoké školy technické v Brně, chemické inženýrství, od školního roku 1919/1920 (datum imatrikulace 13. 12. 1919) do 1923/1924 (v roce 1923 má i protokol o první státnici, ale není vyplněn celý, je tedy vysoce pravděpodobné, že nemá ani tu první státnici, ač k ní byl připuštěn a ústní zkouška mu byla odpuštěna),
1920–1924 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity


vyznamenání a pocty

Pamětní odznak druhého národního odboje in memoriam


dílo

zobrazit


zaměstnání

1921–1924 asistent Geologického ústavu Přírodovědecké fakulty MU (dekret děkana z 9. 12. 1921),
majitel Technické kanceláře (od roku 1925),
majitel továrny na stroje a přístroje se sídlem v Brně, Svitavská 3


odborné a zájmové organizace

Klub Přírodovědecký v Brně (člen od roku 1921)


poznámky

Autoři Vašek a Štěpánek nesprávně uvádějí zapojení v protinacistickém odboji v tzv. „Moravské pětce“ (zkratka „MP“, kterou užíval Pavel Meisel pro své aktivity, je shoda náhod - Menš). Odsouzen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.

Jeho vnuk, Milan Meisel, upřesnil pro naši encyklopedii 21. a 30. 12. 2010, že Pavel Meisel vlastnil firmu, která se později stala součástí Chirany Brno, a byl autorem několika patentů. Za upřesnění, odkazy na literaturu a fotografie děkujeme.
Pavel Meisel přišel do Brna v roce 1919, začínal podnikat bez kapitálu a vypracoval se vlastní pílí. V roce 1925 se oženil a v témže roce se mu narodil jediný syn (zemřel v roce 1986).
Pavel Meisel užíval pro svoje aktivity zkratku „MP“.
„Technická kancelář“ (existovala nejméně od roku 1925) měla v nabídce široký sortiment vlastních i cizích výrobků a nabízela různé služby. Vnuk nám poslal pro příklad úvodní stranu nabídkového prospektu, ve kterém jsou uvedeny elektrické sušičky, muflové pece, inhalační přístroje, infralampy, vařiče, mikroskopy, teploměry atd.
Meiselova „Technická kancelář“ se podílela (způsob upřesníme -Menš) na práci prof. Karla Absolona na rekonstrukci mamuta, určeného pro expozici „Člověk a jeho rod“ na „Výstavě soudobé kultury v Československu“ v roce 1928 v Brně.
V roce 1931 došlo ke změně názvu, „Chemicko-technická kancelář “ nabízela obrovský sortiment výrobků, přístrojů pro laboratoře, lékaře, optiku, geodézii atd.
V té době působil na adresách: Brno-Židenice, Krokova 2 (kanceláře), Kuldova čp. 2128 a Palackého (dnes Šámalova) čp. 2222 (výroba).
Od 15. 8. 1933 Pavel Meisel provozoval „Továrnu na stroje, přístroje a pomůcky pro chemický průmysl, lékařství a laboratoř“. Pozdější adresa firmy byla Brno-Husovice, Svitavská 3. V adresáři z roku 1939 je uveden: „Meisel Pavel, laboratorní potřeby, Svitavská 1“. V adresáři pro rok 1942 je uvedena adresa: „Továrna na přístroje, Svitavská 3“.
V rodinném archivu se nachází řada technických řešení a podkladů na podání patentů. Vnuk přiložil jako příklad přijatý patent z roku 1938 (viz literatura). Pavel Meisel byl na Slovensku spoluvlastníkem firmy SANA, společnosti pro lékařskou techniku s. r. o. v Žilině.
Je zajímavé, že v roce 1939, kdy již neexistovala samostatná ČSR, vystavovala jeho firma na světové výstavě v New Yorku v sekci jemná mechanika a optika (viz literatura).
Za okupace se aktivně zapojil do protinacistického odboje v Obraně národa, jeho blízkým spolupracovníkem byl univerzitní profesor MUDr. Jan Florian, s nímž byl společně odsouzen stanným soudem v Brně 13. 1. 1942 a společně i popraven v Mauthausenu. Florianovi dodával karborundový prášek, který odbojáři užívali na ničení ložisek např. u železničních vagonů (k tomu vnuk přiložil ve fotokopii prohlášení účastníka odboje Antonína Maloty ze 6. 2. 1948).
Společná poprava 7. 5. 1942 odkazuje i na podporu parašutistů ze SSSR, detaily pomoci P. Meisela zatím neznáme. Pavel Meisel byl gestapem zatčen 1. 10. 1941.
Firma Pavel Meisel pod tímto názvem existovala dál, po znárodnění byla včleněna do národního podniku Závody léčebné mechaniky, závod Zdravotechna, Brno, Hybešova 36, později Chirana Brno.

V Archivu Masarykovy univerzity v Brně se nachází také několik dokladů k životopisu Pavla Meisela, které vyhledala spolupracovnice encyklopedie PhDr. J. Kalendovská: „V Seznamech osob a ústavů Masarykovy univerzity je pro školní roky 1921/1922–1923/1924 RNC. Pavel Meisel skutečně uváděn jako asistent Geologického ústavu PřF MU. V nacionálech PřF jsem ho zachytila v letech 1920–1924, kdy studoval jako mimořádný posluchač, a údajně přišel z České vysoké školy technické v Brně. Tam by ale moc dlouho nepobyl, protože na německé státní reálce v Jihlavě maturoval 26. 6. 1919. Pokud jsem mohla zjistit, nevykonal státní rigorózní zkoušku, osobní spis jako asistent nemá.“

Jeho vnuk Milan Meisel v rodinném archivu vyhledal další doklady k životopisu dědečka a poslal nám 6. 1. 2011 nové podrobnosti, z nichž pro přesnost vybíráme citace:
Tiež som sa dopracoval k poznatku, že študoval aj na Českej vysokej škole technickej v Brne (asi naozaj krátko) - existuje jeho fotografia zo študentských čias, ktorá bola zrejme pôvodne v študijnom preukaze - je na nej pečiatka tejto školy.“ /.../
„Ďalšie informácie sa už budú týkať jeho firmy a výskumno - vývojovej činnosti, aj keď aj tu sa vyskytnú informácie, ktoré hovoria o tom, na čej strane stál.
Obloukovka (Československý patent 62040) bola patentovaná ešte v ďalších deviatich európskych krajinách, pričom je známych týchto osem názvov a čísel patentov:
1. Švédsky patent číslo 96736 (Elektrická obloukovka)
2. Belgický patent číslo 424909 (Výbojová trubice)
3. Rakúsky patent číslo 154639 (Elektrická obloukovka)
4. Taliansky patent číslo 356978 (Výbojová trubice)
5. Francúzsky patent číslo 829447 (Výbojová trubice) - je priložený na štyroch stranách (ve fotodokumentaci - Menš)
6. Švajčiarsky patent číslo 199589 (Výbojová trubice)
7. Anglický patent číslo 473583 (Výbojová trubice).
8. Nemecký patent č. 684934 (Elektrická obloukovka).

Patent Výbojkové lampy.
Zatiaľ sa podarilo nájsť tri verzie tohto patentu: britskú ( anglickú) - GB 527901, francúzsku FR 835607 a nemeckú DE 893230. V prílohe zasielam zoskenovanú francúzsku verziu - 4 strany patentu + citáciu firmy Philips z roku 1984, vyplýva z toho, že patent bol využívaný.
Patent Časové poistky rozbušiek u bômb - britský patent GB 522990.Je pravdepodobné, že sa jedná o retardačnú pumpu, ktorú mal Pavel Meisel pred príchodom Nemcov poslať do Anglicka. Význam tohto patentu by mohli posúdiť vojenskí historici. Určite bolo toto technické riešenie využívané - a na správnej strane. Veľmi zaujímavý je zoznam citujúcich dokumentov - všetko z armádneho prostredia USA - počas druhej svetovej vojny, resp. tesne po nej.
Firma začala v roku 1925 výrobou laboratórnych zariadení. Od roku 1928 vyrábala inhalačné zariadenia, ktoré mala tak zdokonaliť, že nimi získala významné postavenie. Univerzálny inhalačný prístroj mal byť údajne najlepší na trhu. Stavbou univerzálnych inhalačných prístrojov sa dostal Pavel Meisel do oblasti rádioliečby a aj vzhľadom na to, že si medzitým vychoval viacerých špičkových spolupracovníkov, dostal ako mladý človek, sedem rokov po založení firmy, čestnú úlohu zariadiť veľkú brnenskú liečebňu zhubných nádorov.
Nasledovala liečebňa v Prahe na Bulovce a Pavel Meisel sa stal uznávaným odborníkom v odbore rádioliečby. Bola mu zverená konštrukcia najkomplikovanejších prístrojov tohoto druhu, napr. prístroja na čerpanie rádia u Société Nouvelle du Radium, Gif. (pri Paríži). Konštrukcia a výroba samozapaľovacej ortuťovej lampy s automatickou reguláciou na najvýhodnejší plynový tlak už bola popísaná (patenty).
Súčasne s týmito vynálezmi a konštrukciami sa vyvíjala bežná výroba laboratórnych sušiarní s veľmi presnou tepelnou reguláciou. Z toho organicky vznikla výroba tepelných regulátorov samotných, pričom spínače boli tak zdokonalené, že reagovali na dýchnutie.
Pavel Meisel so svojimi spolupracovníkmi vyvíjali a vyrábali komponenty pre konzervárenský priemysel. Najprv to boli tesniace hmoty, ktorými sa nahradili gumové tesniace hmoty z cudziny. V laboratóriách bol vyvinutý tiež spôsob reparovania čierneho plechu, čím bolo možné nahradiť dovážaný cínový plech. Nasledovala rafinácia dovtedy nevyužitej lesnej smoly a spracovanie na cenné výrobky, výroba vŕtacích olejov, mazadiel, lepidiel atď. Samozrejme, ako som už uviedol v predchádzajúcom súhrne, v ponuke boli aj cudzie výrobky, tu som sa však venoval len vlastným vývojom a výrobkom.
V roku 1938 mala firma hrať významnú úlohu pri výrobe protiplynových masiek a dýchacích prístrojov. Pavel Meisel mal zostrojiť konštrukčný návrh na retardačnú pumpu, ktorý tesne pred príchodom Nemcov mal zaslať do Anglicka. Retardačné pumpy boli údajne počas vojny hojne využívané.“
Podle výsledků bádání Mgr. Emilie Těšínské z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR firma Pavla Meisela získala zakázku na výrobu a instalaci přístroje pro výrobu koncentrovaného radonu pro účely terapie v Gif u Paříže, což byl projekt ministerstva veřejných prací ČSR a francouzské „Société nouvelle du radium“ z let 1936–1939 (schéma přístroje je v obrazové dokumentaci -Menš).


soubory ke stažení

obrazy


osoby

Karel Absolon
spolupráce při rekonstrukci mamuta, při krasových výzkumech Jan Florian
spolupráce v odboji, společně odsouzeni a popraveniulice

U solnice
bydliště (dnes Solniční) Ponávka
bydliště Kounicova
bydliště


stavby

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7/543
jeho továrna dodala přístroje a pomůcky pro léčení radiem a ochranu proti paprskům radia a rentgenu


události

21. 6. 2011
Mezinárodní odborný seminář „Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat“
na semináři přednesla Mgr. Emilie Těšínská z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Kabinet pro dějiny vědy, příspěvek „Československo­- francouzský projekt výrobny koncentrovaného radonu v Gif u Paříže (1936–1939)“; zakázku na výrobu a instalaci přístroje získala firma Pavla Meisela
7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 13. 1. 1942
13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně
jeho továrna dodala přístroje a pomůcky pro léčbu radiem a pro ochranu proti paprskům radia a rentgenu


Menš, Kopin, Kal, blat


Aktualizováno: 14. 08. 2021