Vojtěch Outrata

* 8.4.1902 Dřevnovice (okres Prostějov) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 20. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Rozsudek stanného soudu byl vykonán kolektivně na 72 osobách v Mauthausenu.


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Prostějov, Šafaříkova 47


vzdělání

obchodní akademie


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v rodných Dřevnovicích


zaměstnání

úředník konzumního družstva „Budoucnost“, později redaktor „Hlasu lidu“ (v letech 1929–1941 šéfredaktor) v Prostějově


politická orientace

Československá sociální demokracie


odborné a zájmové organizace

DTJ,
člen městského zastupitelstva v Prostějově


pojmenováno

jméno Vojtěcha Outraty nese jedna z ulic v Prostějově


poznámky

zapojen v odboji v organizaci PVVZ, spolupracoval s přerovskými odbojářiosoby

Karel Smělík
spolupráce v odboji Růžena Stoklásková
spolupráce v odboji


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 20. 1. 1942


Menš


Aktualizováno: 30. 09. 2020