Karel Smělík

* 13.3.1891 Pravčice (okres Kroměříž) – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 20. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku. Rozsudek stanného soudu byl vykonán kolektivně na 72 osobách v Mauthausenu.


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Pravčice čp. 92 (rodný dům),
Přerov, Želetavická 13


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Pravčicích a na pamětní desce obětí okupace z řad železničářů na nádraží v Přerově


zaměstnání

průvodčí vlaků severní dráhy (doloženo v roce 1915), později vlakmistr


politická orientace

Československá sociální demokracie


poznámky

Od počátku okupace se zapojil do odboje ve skupině, kterou vytvořil poslední předokupační starosta Přerova František Lančík.
Skupina patřila k nejaktivnějším v rámci odbojové organizace PVVZ na Moravě. Jako zaměstnanci železnice přiváželi Karel Smělík a Augustin Bečák z Prahy ilegální letáky, které se dále rozmnožovaly a distribuovaly spolehlivým lidem na Kojetínsku, Lipnicku a Holešovsku.osoby

František Lančík
spolupráce v odboji Vojtěch Outrata
spolupráce v odboji Oldřich Pour
spolupráce v odboji Jaromír Pukl
spolupráce v odboji Růžena Stoklásková
spolupráce v odboji
další osoby (3)...


partneři

Leopoldina Smělíková (Ondrušková)
sňatek: 13. 7. 1915, Kroměříž (kostel sv. Mořice)
události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 20. 1. 1942


Menš


Aktualizováno: 12. 12. 2019