prof. akad. arch. Jindřich Halabala

* 24.5.1903 Koryčany (okres Kroměříž) – † 18.11.1978 Brno


designér, teoretik, publicista a pedagog; hlavní architekt brněnských Spojených UP závodů


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

V roce 1947 organizoval J. Halabala ve spolupráci s ministerstvem zahraničního obchodu výstavu v Americe. Při vernisáži na jednu z pohovek usedla známá herečka, pohovka se pod ní nešťastnou náhodou rozložila. Pro Spojené UP závody to byla jedna z nejlepších reklam. V časopise New York Times tehdy vyšel článek i s fotografiemi oné herečky s odhalenýma nohama.


vzdělání

1918–1920 vyučen stolařem v otcově dílně v Koryčanech,
1920–1922 Státní československá odborná škola pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí,
1922–1926 Uměleckoprůmyslová škola v Praze - obor architektura, specializace nábytek a interiér (ateliér prof. Pavla Janáka),
1955 jmenován prezidentem republiky řádným profesorem na DF VŠLD ve Zvoleně


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci


dílo

zobrazit


zaměstnání

1927–1928 ateliér Bohumila Hübschmanna v Praze,
1928 pražské pobočky UP závodů v paláci Lucerna - vedoucí,
1930–1946 Spojené UP závody v Brně - vedoucí ateliéru, prokurista a ředitel pro vývoj nábytku,
v roce 1948 (po zestátnění UP závodů) přijal místo vedoucího v nově vzniklém pražském Výzkumném a vývojovém ústavu nábytkářského průmyslu,
v roce 1954 vzniká jeho zásluhou instituce Vývoj nábytkářského průmyslu v Brně, je jmenován předsedou její výtvarné rady pro nábytek,
VŠPLI v Košicích - externí pedagog,
1952–1969 DF VŠLD ve Zvoleně (založil a vedl zde Vědeckovýzkumný ústav) - v roce 1955 jmenován řádným profesorem a také proděkanem


odborné a zájmové organizace

Svaz československého díla (1929, zakládající člen),
Sdružení podniků nábytkářského průmyslu (1958 jmenován předsedou výtvarné rady),
Výtvarná rada Združení drevarských podnikov v Žilině,
Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky (od roku 1962 předseda)


pojmenováno

Cena Jindřicha Halabaly (designérská studentská soutěž založena v roce 2003 při příležitosti výročí sto let od jeho narození) - v organizaci soutěže se střídají Technická univerzita vo Zvolene a Mendelova univerzita v Brně


poznámky

Podílel se na formování moderní bytové kultury v Československu. Ceněn jako autor originálních výrobků dřevěných polohovacích křesel a trubkových židlí.
osoby

Josef Polášek
spoluautor publikace Jak si zařídím byt levně, moderně, hygienicky


partneři

Pavla Halabalová (Sekerková)
sňatek: 27. 10. 1927, Brno (městská rada)stavby

Poláškova vila
Barvičova 56/47
designér, hlavní architekt Spojených UP závodů Brno, autor části interiérového vybavení


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
ukázky jeho díla jsou součástí sbírky
27. 11. 2014
Výstava Nábytek made in Brno 29. 5. 2003
Výstava Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně 2. 4. 1921
Vznik U. P. závodů a.s., Brno
v letech 1930–1946 vedoucí architektonického atelieru, později ředitel U. P. závodů a.s., Brno


Lančová, LucKub


Aktualizováno: 09. 01. 2023