Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vlček

  Josef Vlček


  • * 4.3.1895 Rybníček, okr. Vyškov – † 3.10.1945 Brno-Tuřany


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Rybníček čp. 6 (rodný dům),
   Praha,
   Brno, Cyrilská 3,
   Brno-Tuřany, Revoluční 18


  • vzdělání

   reálné gymnázium (tři roky)


  • zaměstnání

   elektromontér (před první světovou válkou),
   po návratu z legií pracoval u policie v Praze a dle dekretu čj. 17384 ze dne 23. 9. 1924 byl přeložen ke sboru uniformované stráže bezpečnosti do Brna (službu nastoupil 1. 10. 1924),
   nadstrážník státní bezpečnostní stráže (doloženo v roce 1927)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   Tuřanský hřbitov, Pratecká


  • poznámky

   K odvodům do rakousko-uherské armády byl povolán 1. 2. 1915 a 15. března nastoupil válečnou službu jako řadový pěšák u 8. pěšího pluku v Brně. Odtud odjel do sedmihradského Hermannstadtu (dnešní Sibiu). Do ruského zajetí se dostal 17. 9. 1915 u Rovna spolu se třemi dalšími. Jako zajatec pracoval v Karabašském závodě u Kyštína, kde se 22. 6. 1918 přihlásil k legiím.
   Do stavu 12. roty 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova byl zapsán 12. 8. 1918 a 30. 8. byl přeložen k plukovní hudbě. V řadách 3. pluku se zúčastnil bojů proti bolševikům, zejména na uralské frontě a od jara 1919 se podílel na ochraně sibiřské magistrály v oblasti Irkutska. Osobní číslo 88105. Z Vladivostoku odjel 12. 3. 1920 lodí Madawaska (19. transport). Hodnost svobodníka získal 23. 5. 1920. Repatriační dovolenou čerpal od 28. 9. do 30. 11. 1920. Demobilizoval 24. 1. 1921 v Brně a stal se záložníkem 10. pěšího pluku.
   (Informace z rodinného archivu upřesnil a fotografie poskytl pan Vítězslav Vlček, děkujeme.)


  • obrazy

   img16700.jpg img16701.jpg img16702.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Josefa Vlčková (Kusalová)
   sňatek: 17. 11. 1924, Moravské Prusy
   (první manželka)
   Hedvika Vlčková (Schäfferová)
   sňatek: 22. 2. 1927, Brno (kostel sv. Tomáše)
   (druhá manželka)
   Emilie Vlčková (Moudrá)
   (třetí manželka)


  • děti

   Marie Vlčková
   Zdeněk Vlček
   Josef Vlček


  • rodiče

   Antonín Vlček
   Terezie Vlčková (Dvořáková)


  • sourozenci

   Marie Vlčková


  • ulice

   Cyrilská
   bydliště doložené v roce 1927 Revoluční
   bydliště


  • stavby

   Tuřanský hřbitov
   Pratecká
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 02. 2019

Josef Vlček. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Vítězslav Vlček, děkujeme.