prof. MUDr., RNDr. Ferdinand Herčík, DrSc.

* 7.5.1905 Praha – † 20.1.1966 Brno


biolog, biofyzik, zakladatel československé radiobiologie, zakladatel a první ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

V roce 1945 byl členem revolučního Ústředního národního výboru. Získal pro teoretické ústavy LF MU budovy dosavadní Německé vysoké školy technické.
V roce 1956 člen, v letech 1960–1961 místopředseda a v letech 1961–1962 předseda Vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření v New Yorku, podílel se na dosažení mezinárodní dohody o zákazu nadzemních pokusných jaderných výbuchů.
V roce 1958 jmenován expertem a místopředsedou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. Pracoval jako expert UNESCO v Paříži a Světové zdravotnické organizace v Ženevě pro radiobiologii.
Od roku 1963 člen výboru Mezinárodní asociace pro radiační výzkum. Znalec a milovník výtvarného umění a horské přírody.


bydliště

Brno:
- třída Obránců míru 73 (dnes Údolní 63) (1922–1938)
- Konečného náměstí 2 (1938–1966)


vzdělání

1915–1923 České státní gymnázium v Brně,
Přírodovědecká fakulta MU v Brně (pod vedením prof. V. Úlehly pracoval v biofyzikálním výzkumu, 1928 RNDr., 1932 habilitace v oboru obecné fyziologie),
Lékařská fakulta MU v Brně (1932 MUDr., 1934 habilitace v oboru lékařské biofyziky, 1937 mimořádný a 1946 řádný profesor obecné biologie),
1935–1936 Rockefellerův ústav v New Yorku,
1956 titul DrSc.


vyznamenání a pocty

laureát Státní ceny Klementa Gottwalda (1954),
Řád práce (25. 2. 1965),
Stříbrná plaketa ČSAV "Za zásluhy o vědu a lidstvo" (1966),
čestný člen Čs. Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně


jiné pocty

akademik (řádný člen ČSAV)


dílo

10 monografií a populárně vědeckých knih, přes 200 vědeckých prací (78 původních prací)


zaměstnání

asistent rostlinné fyziologie na PřF MU,
1937–1960 vedoucí biologického ústavu LF MU (1949–1950 děkan LF MU, 1953–1959 prorektor MU),
1955–1966 ředitel BFÚ ČSAV v Brně,
katedra biofyziky PřF MU (1964–1966 externí vedoucí)


politická orientace

vyznával filozofický holismus (1930–1948),
KSČ (1945),
člen ÚAV NF (1948),
člen rady Zemského národního výboru v Brně


odborné a zájmové organizace

Komise pro molekulární biofyziku při Mezinárodní biofyzikální organizaci,
Mezinárodní asociace pro radiační výzkum,
Vědecké kolegium obecné biologie ČSAV,
Československá biologická společnost (1954–1955 předseda),
Československá lékařská společnostpojmenované ulice

Herčíkova (Královo Pole)osoby

Otakar (Otto) Bank
žák, podřízený Otakar Borůvka
spolupracoval s ním na čtyřrozměrném modelu života Josef Kranz
student Milan Nermut
student a spolupracovník Dušan Soudek
žák, jeho nejzkušenější asistent
další osoby (3)...


partneři

děti

Ferdinand Herčíksourozenci

ulice

třída Obránců míru
bydliště v letech 1922–1938 Konečného náměstí
bydliště v letech 1938–1966osoba na objektech

F. Herčík
pamětní deska: Královopolská 135/01


události

29. 5. 1970
Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi 1. 1. 1955
Zřízení Biofyzikálního ústavu ČSAV
první ředitel Biofyzikálního ústavu
1. 1. 1954
Založení Biofyzikální laboratoře ČSAV
ředitel Biofyzikální laboratoře a přednosta biologického ústavu LF MU


související odkazy

Lin


Aktualizováno: 25. 03. 2022