František Gregor

* 21.2.1896 Ubušín (okres Žďár nad Sázavou) – † 25.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské
otec osobnosti: Ing. Dr. František Gregor


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Mezinárodně uznávaný znalec lumků.
Stál u zrodu Entomologických listů a prvního sjezdu Československých entomologů v Brně v roce 1938.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Ubušín čp. 11 (rodný dům),
Nový Jičín, Horní brána 70 (doloženo v roce 1924),
Brno, Elišky Machové 34


vzdělání

Vyšší reálka v Novém Městě na Moravě (1914 maturita),
1918–1921 PřF UK


dílo

Věnoval se výzkumu blanokřídlého hmyzu (především pilatek a lumků), jehož soustředil ve svých sbírkách na 140 000 kusů. Publikoval třicet vědeckých prací, jejichž seznam je uveřejněn ve Sborníku Klubu přírodovědeckého v Třebíči, IV, 1945.

Dílo:
- Jimramov s okolím od Víru po Svratku. Jimramov 1948.
- Podrobná mapa Podkarpatské Rusi.


zaměstnání

středoškolský profesor,
1921 reálka v Praze v Ječné ulici, Nový Jičín (1921–1923 a 1926–1935),
1924–1926 ruské reálné gymnázium v Mukačevu,
1935–1941 státní reálné gymnázium v Brně, Křenová 36


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Přírodovědecký klub v Brně (člen výboru a ředitel jeho entomologické sekce a redaktor Entomologických listů),
Sokol,
Československá společnost entomologická,
redigoval vlastivědný časopis "Kravařsko" (založen v roce 1932)


poznámky

zapojen do odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno-západ), gestapem zatčen 13. 11. 1941
partneři

Marie Gregorová (Pokorná)
sňatek: 28. 7. 1924, Brno (Betlémský chrám)
ulice

Elišky Machové
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Křenová 36/02 učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 10. 12. 2016