Ing. arch. Oskar Pořiska

* 12.9.1897 Brno – † 31.5.1982 Brno


architekt


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

v pramenech uváděn i jako Poříska a Pořízka, v matričním záznamu narozených uveden jako Oskar František Pořiskavzdělání

1. česká státní reálka v Brně (23. 6. 1915 maturita),
ČVŠT v Brně (1. a 2. ročník stavebního inženýrství a 1. ročník architektury v letech 1918–1920 v Brně),
ČVUT v Praze, Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze 1920–1923 (2. státní zkoušku vykonal 1. 3. 1924),
složil autorizační zkoušku - civilní inženýr pro architekturu a pozemní stavby (1936)


vyznamenání a pocty

vyznamenání Za zásluhy o výstavbu (1966),
udělena pamětní medaile při příležitosti 50. výročí vzniku Československa od Rady Národního výboru v Brně (1968)


zaměstnání

Zemská politická správa v Praze (stavební oddělení) - smluvní technik (1923–1924),
Stavební úřad města Brna (oddělení pozemních staveb) - smluvní technik, později samostatný projektant a vrchní technický komisař (1924–1937),
soukromá projekční kancelář (1937–1948),
Stavoprojekt Brno (1949–1952),
Výzkumný ústav výstavby a architektury v Brně - vedoucí urbanistického pracoviště (1953–1969)


odborné a zájmové organizace

Klub architektů v Praze (brněnská odbočka) - od roku 1926


poznámky

V roce 1915 nastoupil u 17. praporu polních myslivců v Brně vojenskou službu, v roce 1918 uváděn jako praporčík v záloze.
osoby

Vilém Kuba
Vilém Kuba pracoval v projekční kanceláři Oskara Pořisky


partneři

Marie Pořisková (Masarková)
sňatek: 29. 12. 1925, Praha (manželství bylo v roce 1934 rozvedeno) Rosalia Julie Pořízková (Kepková)
sňatek: 8. 10. 1939 v Praze
ulice

Raduitgasse, též Radwitgasse (Raduitova, též Radvitova)
bydliště doloženo v době narození (dnes Marešova) Giskra-Strasse
bydliště doloženo v roce 1918 (dnes Kounicova) Kotlářská
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Obchodní a bytový dům Convalaria
Česká, Veselá 19/21, 26 (čp. 170)
architekt
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Jihlavská 20/340
autor jednoho z návrhů
Tyršova základní škola
Kuldova 38/734
architekt
ČEDOK
Nádražní 10–12/654
architekt
Zastávka MHD
Obilní trh, Údolní
architekt


události

23. 6. 2022
Výstava 60/Sólo pro stále mladou dámu
jeho osobní archiv se stal součástí sbírky
1. 9. 2015
Zahájení oprav zastávky na Obilním trhu
autor původního projektu
1. 9. 1958
Zrušení tramvajové dopravy ulicí Kobližnou
architekt, autor návrhu
28. 10. 1934
Slavnostní otevření Sociálních ústavů města Brna
architekt
29. 11. 1930
Otevření nového Městského desinfekčního ústavu
autor projektu


blat


Aktualizováno: 28. 02. 2023