Karl Gerlich

* 8.7.1865 Brno (Rakousko) – † 6.6.1933 Brno-Horní Heršpice


vlastivědný pracovník; učitel; meteorolog


rodné jméno

Karl Viktor Váňa


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

narozen jako nemanželské dítě, legitimizován pozdějším manželem své matky Karlem Gerlichem


bydliště

Brno, Přerov, Horní Heršpice, Brno-Horní Heršpice (Hauptstrasse + Teichstrasse)


vzdělání

po absolutoriu německého státního gymnázia vystudoval učitelský ústav v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1885 působil na německé národní škole v Přerově, později jako nadučitel v Horních Heršpicích, penzionován v roce 1925


odborné a zájmové organizace

Moravská muzejní společnost,
Naturforschender Verein,
Antropologische Gesellschaft,
Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale,
Zentralanstalt für Meteorologie,
Österreichisches Museum für Volkskunde


poznámky

Během pobytu v Přerově se díky Karlu Jaroslavu Maškovi a Martinu Křížovi začal intenzívně zajímat o archeologii. Sám uskutečnil řadu výzkumů v okolí města a o svých aktivitách prostřednictvím pravidelných zpráv informoval vídeňskou Antropologickou společnost (Antropologische Gesellschaft) a Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale.
Archeologickou sbírku později odevzdal Moravskému zemskému muzeu, s nímž byl úzce spjat svým členstvím v Moravské muzejní společnosti - v roce 1897 byl ustanoven jejím korespondentem, v roce 1909 konzervátorem.
Spolupracoval také s Rakouským národopisným muzeem (Österreichisches Museum für Volkskunde), kterému posílal nashromážděný etnografický materiál z Hané a Slovácka, zejména pak lidovou keramiku. Z pověření vídeňské ústřední komise pořizoval fotografické snímky a popisy sakrální architektury na Moravě.
V letech 1891–1902 prováděl meteorologická měření, s jejichž výsledky pomocí telegrafu každodenně seznamoval Ústřední meteorologický ústav ve Vídni (Zentralanstalt für Meteorologie), v úzkém kontaktu byl i s meteorologickou sekcí brněnského Přírodovědného spolku (Naturforschender Verein).
V novinách (Tagesbote) a odborných časopisech publikoval krátké články uměleckohistorického zaměření, řada jeho prací ovšem zůstala neotištěna.


prameny, literatura
ulice

Hauptstrasse + Teichstrasse
bydliště (dnes Bohunická)


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17081, Matrika narozených Brno - Neposkvrněné početí P. Marie na Křenové 1865–1870, s. 19 (Olmützergasse). matriční záznam - Z
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17520, Matrika zemřelých Brno - Komárov, sv. Jiljí 1913–1944, s. 90. odkaz na internetovou encyklopedii


KirO


Aktualizováno: 26. 04. 2021