Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Melichar

  MUDr. Leopold Melichar


  • * 5.12.1856 Brno – † 2.9.1924 Brno


  • lékař; odborný spisovatel v oblasti medicíny a entomologie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   vedle své činnosti úřednické se věnoval studiu entomologie, kde dosáhl mezinárodního ohlasu


  • bydliště

   Vídeň,
   Brno, Česká 28


  • vzdělání

   české gymnázium v Brně (studium dokončil v roce 1875),
   Lékařská fakulta pražské univerzity (22. 1. 1881 promoce)

  • vyznamenání a pocty

   rytířský řád železné koruny III. třídy (rozhodnutím císaře z 30. 11. 1908),
   řád Františka Josefa (30. 11. 1898),
   vojenská válečná medaile,
   jubilejní medaile úřadnická,
   jubilejní kříž


  • dílo

   Publikoval práce z oblasti medicíny (zvláště hygiena práce, epidemiologie, farmacie) a entomologie.
   Podrobně uvedeno v Almanachu českých lékařů.


  • zaměstnání

   všeobecná nemocnice v Praze,
   vojenský lékař v Bosně,
   od roku 1884 ve státních službách (zdravotní oddělení moravsko-slezského místodržitelství, od roku 1888 ve zdravotním oddělení ministerstva vnitra ve Vídni),
   na vlastní žádost v roce 1911 odešel do výslužby (od 3. 6. 1911 ministerský rada)

  • odborné a zájmové organizace

   Přírodovědný klub v Praze (čestný člen),
   Přírodovědný spolek v Augsburgu (čestný člen),
   mnohé entomologické spolky doma i v zahraničí


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, skup. 23, hrob č. 38–39


  • poznámky

   jeho pracovní působení uvedeno podrobně v Almanachu lékařů českých, převezen ke zpopelnění do Pardubic


  • prameny, literatura


  • partneři

   Antonie Melicharová (Růžičková)


  • děti

   František Melichar


  • rodiče

   František Melichar
   Terezie Melicharová (Möller)


  • sourozenci

   Terezie Kvačilová (Melicharová)
   Tilento(?) Melichar
   František Melichar


  • ulice

   Česká
   bydliště v době úmrtí


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, mát


Aktualizováno: 08. 03. 2020