MUDr. Leopold Melichar

* 5.12.1856 Brno – † 2.9.1924 Brno


lékař; odborný spisovatel v oblasti medicíny a entomologie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

vedle své činnosti úřednické se věnoval studiu entomologie, kde dosáhl mezinárodního ohlasu


bydliště

Vídeň,
Brno, Česká 28


vzdělání

české gymnázium v Brně (studium dokončil v roce 1875),
Lékařská fakulta pražské univerzity (22. 1. 1881 promoce)


vyznamenání a pocty

rytířský řád železné koruny III. třídy (rozhodnutím císaře z 30. 11. 1908),
řád Františka Josefa (30. 11. 1898),
vojenská válečná medaile,
jubilejní medaile úřadnická,
jubilejní kříž


dílo

Publikoval práce z oblasti medicíny (zvláště hygiena práce, epidemiologie, farmacie) a entomologie.
Podrobně uvedeno v Almanachu českých lékařů.


zaměstnání

všeobecná nemocnice v Praze,
vojenský lékař v Bosně,
od roku 1884 ve státních službách (zdravotní oddělení moravsko-slezského místodržitelství, od roku 1888 ve zdravotním oddělení ministerstva vnitra ve Vídni),
na vlastní žádost v roce 1911 odešel do výslužby (od 3. 6. 1911 ministerský rada)


odborné a zájmové organizace

Přírodovědný klub v Praze (čestný člen),
Přírodovědný spolek v Augsburgu (čestný člen),
mnohé entomologické spolky doma i v zahraničí


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, skup. 23, hrob č. 38–39


poznámky

jeho pracovní působení uvedeno podrobně v Almanachu lékařů českých, převezen ke zpopelnění do Pardubiculice

Česká
bydliště v době úmrtí


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, mát


Aktualizováno: 08. 03. 2020