Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Haluza

  JUDr. Jan Haluza


  • * 12.7.1914 Šternov (dnes součást města Újezd u Brna) – † 25.8.2011


  • sportovec - atletika, první a jediný trenér Emila Zátopka, právník


  • pseudonym

   Ali


  • nej...

   Československo: první trenér Emila Zátopka

  • zajímavé okolnosti

   Po válce se zapojil do politiky. Stal se členem Československé strany lidové a předsedou Krajského výboru lidové mládeže Zlínska. V Ústředním výboru strany lidové se stýkal s Janem Šrámkem, Františkem Hálou a Adolfem Procházkou.
   Po Vítězném únoru 1948 mu KSČ nabídla členství ve straně, které odmítl. Ve Zlíně byl zatčen, obviněn ze zločinu přípravy úkladů o republiku a z hospodářské špionáže a odsouzen k šesti letům těžkého žaláře. Následně jej komunisté obvinili ze členství ve skupině doktorky Milady Horákové a mučili ho elektrickým proudem v Uherském Hradišti. Uherskohradišťské vyšetřování nakonec nepřineslo žádné nové poznatky a bylo ukončeno.
   Kromě několika věznic prošel mnoha lágry „jáchymovského pekla", například Vykmanovem, Eliášem, Mariánskou. V táboře Bratrství jej obvinili ze špionáže na Jáchymovsku, za což mu hrozil „frak", trest smrti.
   Při vyšetřování jáchymovské špionáže se nakazil tyfem a po 22 dnech v obluzení ztratil paměť.
   Po propuštění na svobodu v roce 1954 jej nadále sledovala StB a vyhrožováním přesvědčovala k podepsání spolupráce. Řadu let vykonával doktor Haluza podřadná povolání a teprve v 60. letech se mohl začít věnovat právnické praxi.
   Po listopadu 1989 byl oceněn řadou vyznamenání, např. Zlatou medailí za čestný běh životem. Po listopadu 1989 se také zasloužil o obnovení TJ Orel a 27. 10. 2010 obdržel, mimo jiné, Zlatou medailí za čestný běh životem. Ještě ve svých 96 letech byl stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1934 maturita),
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1939 titul JUDr.)

  • jiné pocty

   prezident Václav Klaus propůjčil JUDr. Janu Haluzovi 28. 10. 2010 na Pražském hradě při každoročním slavnostním aktu Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy „za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva


  • zaměstnání

   učitel tělocviku a německého jazyka na Arcibiskupském gymnáziu v Praze,
   Baťovy závody ve Zlíně

  • politická orientace

   Československá strana lidová

  • odborné a zájmové organizace

   Vysokoškolský sport Brno (1936–1939),
   Orel Brno (1940),
   SK Baťa Zlín (1942–1944)


  • pojmenováno

   v Újezdě u Brna je pojmenován jeho jménem park a v něm umístěna pamětní deska


  • poznámky

   SPORTOVNÍ KARIÉRA
   Mistr republiky:
   - kros (1939, 1943 a 1944)
   - lesní běh (1942)
   - běh na 1 500 m (1942)
   - silniční běh Běchovice–Praha (1944).

   Držitel českého rekordu ve štafetě v běhu na 4 x 1500 m - 17:01,9 (1942).
   Osobní rekordy: běh na 400 m - 51,5 (1942); 800 m - 1:58,2 (1939); 1500 m - 4:03,8 (1942); 5000 m - 15:32,1 (1943); 400 m překážek - 56,7 (1942); 3000 m překážek - 9:46,5 (1942).
   Byl jedním z nejlepších závodníků organizace Orel a stal se 14x přeborníkem Čs. Orla v běhu na 800 m, 1500 m a na dlouhých tratích. Po ukončení závodní kariéry působil jako činovník a trenér ve Zlíně.
   Jan Haluza byl prvním trenérem Emila Zátopka.


  • obrazy

   img13196.jpg img13197.jpg img14198.jpg img14199.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Arne Novák
   životní rádce


  • události

   16. 7. 1922
   Slet Československého Orla
   člen Orla, cvičenec


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2019

"Ali" Jan Haluza v baťovském dresu. Zdroj: http://www.pametnaroda.cz/witness/photo/id/237.