doc. PhDr. Josef Viewegh, CSc.

* 29.6.1928 Blansko – † 3.2.2003 Brno


badatel v oboru psychologie, psycholog umění, klinický psycholog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

od roku 1988 pedagogicky působil na katedře psychologických věd FF MU, od akad. roku 1992/1993 a na LF MU


bydliště

Brno


vzdělání

1939–1947 reálné gymnázium v Bučovicích,
1949–1953 FF MU v Brně - psychologie-filozofie (1967 titul PhDr., 1976 CSc., 1992 docent obecné psychologie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1956–1965 psychiatrická klinika FN KÚNZ,
1965–1967 Pedagogický ústav J. A. Komenského, oddělení vývojové psychologie,
1967–1970 Psychologický ústav ČSAV,pracoviště v Brně,
1970–1983 Psychologická laboratoř ČSAV v Brně,
1983–1990 psychologické oddělení Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně,
1990–1993 opět Psychologický ústav ČSAV, pobočka Brno jako její vedoucí,
od roku 1993 Psychologický ústav AV ČR v Brně


odborné a zájmové organizace

Čs. psychologická společnost ČSAV (zde založil sekci psychologie umění)


hrob

Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 3, hroby č. 181 a 182


poznámky

ve své práci se zpočátku specializoval na klinickou psychologii se zaměřením na výzkum sebevražedného chování a léčbu toxikomanie; později se zabýval sychologií a patopsychologií umělecké literatury, tanatologií a lékařskou etikou - o těchto oborech přednášel na FF a LF Masarykovy univerzity


prameny, literatura

osoby

Olga Kolaříková
spolupracovnice


stavby

Komínský hřbitov
Absolonova
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 01. 2020