Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Viewegh

  doc. PhDr. Josef Viewegh, CSc.


  • * 29.6.1928 Blansko – † 3.2.2003 Brno


  • badatel v oboru psychologie, psycholog umění, klinický psycholog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   od roku 1988 pedagogicky působil na katedře psychologických věd FF MU, od akad. roku 1992/1993 a na LF MU


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   1939–1947 reálné gymnázium v Bučovicích,
   1949–1953 FF MU v Brně - psychologie-filozofie (1967 titul PhDr., 1976 CSc., 1992 docent obecné psychologie)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1956–1965 psychiatrická klinika FN KÚNZ,
   1965–1967 Pedagogický ústav J. A. Komenského, oddělení vývojové psychologie,
   1967–1970 Psychologický ústav ČSAV,pracoviště v Brně,
   1970–1983 Psychologická laboratoř ČSAV v Brně,
   1983–1990 psychologické oddělení Ústavu pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně,
   1990–1993 opět Psychologický ústav ČSAV, pobočka Brno jako její vedoucí,
   od roku 1993 Psychologický ústav AV ČR v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. psychologická společnost ČSAV (zde založil sekci psychologie umění)


  • hrob

   Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 3, hroby č. 181 a 182


  • poznámky

   ve své práci se zpočátku specializoval na klinickou psychologii se zaměřením na výzkum sebevražedného chování a léčbu toxikomanie; později se zabýval sychologií a patopsychologií umělecké literatury, tanatologií a lékařskou etikou - o těchto oborech přednášel na FFLF Masarykovy univerzity


  • prameny, literatura


  • osoby

   Olga Kolaříková
   spolupracovnice


  • stavby

   Komínský hřbitov
   Absolonova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 29. 01. 2020