Internetová encyklopedie dějin města Brna

Oldřich Meduna

    Prof. Ing. Oldřich Meduna


    • * 4.9.1902 Brno – † 9.11.1996 Brno


    • odborník v oboru motorových vozidel; vysokoškolský pedagog


    • národnost

      česká

    • státní příslušnost

      Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


    • zajímavé okolnosti

      Jan Králík nestačil vzpomínky profesora Oldřicha Meduny dokončit; začal je psát na jaře 1996, každý týden ve středu přijížděl do Brna, kde O. Meduna žil u své neteře paní Dagmar Havlíkové, která se o něho starala. Na konci října 1996 se musel J. Králík pro příští středu omluvit, ale pak se již nesešli, protože Oldřich Meduna 9. 11. 1996 zemřel.
      Autor do podtitulu své knihy napsal: „Ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík.“ Uvedl, že přes svůj vysoký věk a zdravotní problémy („takřka nevidomý, špatně slyšící a ztěžka pohybující se pán“) udivoval profesor Meduna jasnou myslí a záviděníhodnou pamětí: „V deset hodin dopoledne jsem pustil diktafon a do pěti hodin poslouchal. Přes týden jsem pásky přepsal, abychom další středu pokračovali tam, kde jsme přestali. Vůbec nebylo třeba panu profesorovi připomínat, u čeho minule skončil. Jako kdybych si jen na okamžik odskočil, začal větou, která navázala na tu poslední z minula.“


    • bydliště

      Brno:
      - Nová 112
      - Pražská 62

      Praha,
      Plzeň,
      Mladá Boleslav, Tř. Rudé armády 595,
      Liberec


    • vzdělání

      reálka v Antonínské ulici v Brně,
      Česká vysoká škola technická v Brně

    • vyznamenání a pocty

      Řád práce (30. 4. 1968)


    • zaměstnání

      Královopolská strojírna v Brně (15. 6. – 31. 7. 1926),
      automobilka Praga (1. 8. 1926 – 30. 9. 1927),
      Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (1. 10. 1927 – 31. 12. 1936),
      Mladá Boleslav (1. 1. 1937 – 31. 12. 1950),
      Karosa Vysoké Mýto (1951–1955),
      poté Vysoká škola textilní a strojní v Liberci (1970–1972 proděkan Fakulty strojní pro pedagogickou činnost)


    • hrob

      Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 1, hrob č. 7


    • poznámky

      Ve Škodě Plzeň (od roku 1927) se jako konstruktér věnoval traktorům, nákladním automobilům, autobusům a tankům. Od 2. 1. 1930 jmenován šéfkonstruktérem oddělení motorů a vojenských vozidel. Je zajímavé, že řidičský průkaz získal až 26. 6. 1933. Od léta 1936 se stal šéfkonstruktérem užitkových vozidel v automobilce ASAP v Mladé Boleslavi.
      Po okupaci Československa za nějakou dobu Němci převedli do Mladé Boleslavi zbrojní výrobu. Tehdy byl Ing. Meduna služebně poslán „v tajné záležitosti“ od 31. 1. 1941 na několik měsíců do firmy Porsche ve Stuttgartu, kde se podílel na konstrukci vojenského tahače Radschlepper Ost (RSO).
      Po roce 1945 vstoupil do KSČ, odkud byl vyloučen v roce 1950, krátce na to byl sesazen z funkce a nakonec sám odešel z továrny, oficiálně k 31. 12. 1950. Poté nastoupil v Karose Vysoké Mýto jako konstruktér, zůstal zde do roku 1955. Odtud odešel na techniku do Liberce. V roce 1958 odjel na tři měsíce do Číny (v knize vzpomínal na velikou píli čínských studentů).


    • prameny, literatura

      zobrazit "Matrika narozených, Brno - sv. Tomáš 1902–1906"
      "Utajené projekty Škoda. Strhující příběh konstruktéra Oldřicha Meduny"
      "Příběhy brněnských hřbitovů"
      "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


    • partneři

      Anežka Medunová (Berková)
      sňatek: 28. 3. 1931, Plzeň (manželství zůstalo bezdětné)


    • rodiče

      Jan Meduna
      Marie Medunová (Řehůřková)


    • sourozenci

      Jan Meduna
      Jaroslav Meduna


    • ulice

      Pražská
      bydliště v roce 1926 Nová
      rodný dům (dnes Lidická)


    • stavby

      Komínský hřbitov
      Absolonova
      místo posledního odpočinku


    • související odkazy

      mapa


    • autor

      Menš


Aktualizováno: 01. 09. 2018