prof. Ing. Oldřich Meduna

* 4.9.1902 Brno – † 9.11.1996 Brno


odborník v oboru motorových vozidel; vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Jan Králík nestačil vzpomínky profesora Oldřicha Meduny dokončit; začal je psát na jaře 1996, každý týden ve středu přijížděl do Brna, kde O. Meduna žil u své neteře paní Dagmar Havlíkové, která se o něho starala. Na konci října 1996 se musel J. Králík pro příští středu omluvit, ale pak se již nesešli, protože Oldřich Meduna 9. 11. 1996 zemřel.
Autor do podtitulu své knihy napsal: „Ptal se, naslouchal a zapsal Jan Králík.“ Uvedl, že přes svůj vysoký věk a zdravotní problémy („takřka nevidomý, špatně slyšící a ztěžka pohybující se pán“) udivoval profesor Meduna jasnou myslí a záviděníhodnou pamětí: „V deset hodin dopoledne jsem pustil diktafon a do pěti hodin poslouchal. Přes týden jsem pásky přepsal, abychom další středu pokračovali tam, kde jsme přestali. Vůbec nebylo třeba panu profesorovi připomínat, u čeho minule skončil. Jako kdybych si jen na okamžik odskočil, začal větou, která navázala na tu poslední z minula.“


bydliště

Brno:
- Nová 112
- Pražská 62,
Praha,
Plzeň,
Mladá Boleslav, Tř. Rudé armády 595,
Liberec


vzdělání

reálka v Antonínské ulici v Brně,
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (2. státní zkouška v roce 1925)


vyznamenání a pocty

Řád práce (30. 4. 1968)


zaměstnání

Královopolská strojírna v Brně (15. 6. – 31. 7. 1926),
automobilka Praga (1. 8. 1926 – 30. 9. 1927),
Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni (1. 10. 1927 – 31. 12. 1936),
Mladá Boleslav (1. 1. 1937 – 31. 12. 1950),
Karosa Vysoké Mýto (1951–1955),
poté Vysoká škola textilní a strojní v Liberci (1970–1972 proděkan Fakulty strojní pro pedagogickou činnost)


hrob

Komínský hřbitov, Absolonova, skup. 1, hrob č. 7


poznámky

Ve Škodě Plzeň (od roku 1927) se jako konstruktér věnoval traktorům, nákladním automobilům, autobusům a tankům. Od 2. 1. 1930 jmenován šéfkonstruktérem oddělení motorů a vojenských vozidel. Je zajímavé, že řidičský průkaz získal až 26. 6. 1933. Od léta 1936 se stal šéfkonstruktérem užitkových vozidel v automobilce ASAP v Mladé Boleslavi.
Po okupaci Československa za nějakou dobu Němci převedli do Mladé Boleslavi zbrojní výrobu. Tehdy byl Ing. Meduna služebně poslán „v tajné záležitosti“ od 31. 1. 1941 na několik měsíců do firmy Porsche ve Stuttgartu, kde se podílel na konstrukci vojenského tahače Radschlepper Ost (RSO).
Po roce 1945 vstoupil do KSČ, odkud byl vyloučen v roce 1950, krátce na to byl sesazen z funkce a nakonec sám odešel z továrny, oficiálně k 31. 12. 1950. Poté nastoupil v Karose Vysoké Mýto jako konstruktér, zůstal zde do roku 1955. Odtud odešel na techniku do Liberce. V roce 1958 odjel na tři měsíce do Číny (v knize vzpomínal na velikou píli čínských studentů).partneři

Anežka Medunová (Berková)
sňatek: 28. 3. 1931, Plzeň (manželství zůstalo bezdětné)
ulice

Nová
rodný dům (dnes Lidická) Pražská
bydliště v roce 1926


stavby

Komínský hřbitov
Absolonova
místo posledního odpočinku


související odkazy

Menš, blat


Aktualizováno: 10. 06. 2020