Mathaeus Zill

* 15.9.1684 Opava – † 18.8.1736 Praha


dramatik


národnost

německá


zajímavé okolnosti

je jedním z mála autorů jezuitských dramat z českých zemí, kterého známe jménem


vzdělání

jezuitské školy v Opavě, v Brně, na Starém městě pražském - doktorát z filozofie,
1711–1714 teologická fakulta v Olomouci


dílo

hra Stella matutina serenae diei nuntia in Mariae presidio, depulsa funestae mortalitas nocte ante lucis perpetuae auroram fulgore innubi exoriens devotis manibus almae sodalitatis Baetissimae Virginis (Jitřní hvězda, zvěstovatelka jasného dne, na místě Marie, vzcházející po zapuzení neblahé noci smrtelnosti v panenském lesku před jitřenkou věčného světla, veřejně představená oddanýma rukama blahodárného bratrstva Blahoslavené Panny) - uvedeno v roce 1721


zaměstnání

vyučoval na jezuitské koleji v Jihlavě (1707–1710), dále v Telči (1715), v Chomutově (1716), v Českém Krumlově (1717), v Litoměřicích (1718), ve Vratislavi (1719–1720), v Praze (od roku 1721) - profesor rétoriky v Klementinu,
prefekt humanitních studií v Praze (od roku 1727)


poznámky

Dramatické texty psal jednak v rámci svých školních povinností, jednak pro laické kongregace.
Literárně se účastnil na představení Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona (Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucí koruna Čech), které připravila pražská staroměstská kolej pro slavnosti korunovace císaře Karla VI. roku 1723 českým králem.
Aktualizováno: 16. 08. 2015